Visa allt om Jan Lundqvist Förvaltnings AB
Visa allt om Jan Lundqvist Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 186 -8 -705 -14 937 932 940 942 1 068 1 263
Årets resultat 186 -8 -705 1 952 950 956 958 1 077 1 273
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535 1 535
Omsättningstillgångar 0 0 1 922 1 861 1 617 1 676 1 378 902 797
Tillgångar 1 535 1 535 1 536 2 457 3 396 3 152 3 211 2 913 2 437 2 332
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 670 984 1 492 2 198 2 197 2 097 1 980 1 980 2 081 2 280
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 865 551 44 259 1 199 1 055 1 230 933 356 52
Skulder och eget kapital 1 535 1 535 1 536 2 457 3 396 3 152 3 211 2 913 2 437 2 332
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 200 500 500 0 0 900 900 1 000 1 100 1 300
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 43,65% 64,10% 97,14% 89,46% 64,69% 66,53% 61,66% 67,97% 85,39% 97,77%
Kassalikviditet 0,00% 0,00% 2,27% 355,98% 155,21% 153,27% 136,26% 147,70% 253,37% 1 532,69%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...