Visa allt om Erkander Konsult Aktiebolag
Visa allt om Erkander Konsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 0 0 0 1 0 37 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -4 -41 -1 -2 -5 -4 31 -6 -9 -5
Resultat efter finansnetto 42 13 193 8 -19 52 148 -161 79 64
Årets resultat 42 -20 206 6 -3 51 137 -163 43 35
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 758 720 721 512 503 531 480 332 508 459
Tillgångar 758 720 721 512 503 531 480 332 508 459
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 656 613 633 427 421 424 373 236 399 356
Obeskattade reserver 0 0 0 20 20 36 36 36 36 16
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 102 107 88 65 62 71 71 60 73 87
Skulder och eget kapital 758 720 721 512 503 531 480 332 508 459
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 0 0 0 1 0 37 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 0 0 0 0 - 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -4 -41 -1 -2 -5 -4 31 -6 -9 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -% -100,00% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 5,54% -% -% -% -0,99% -% 30,83% -% -% -%
Vinstmarginal 840,00% -% -% -% -500,00% -% 400,00% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% 100,00% -% 100,00% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning 13 120,00% -% -% -% 44 100,00% -% 1 105,41% -% -% -%
Soliditet 86,54% 85,14% 87,79% 86,28% 86,63% 84,85% 83,24% 78,89% 83,65% 80,07%
Kassalikviditet 743,14% 672,90% 819,32% 787,69% 811,29% 747,89% 676,06% 553,33% 695,89% 527,59%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...