Visa allt om Energy Solutions i Varberg AB
Visa allt om Energy Solutions i Varberg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 376 1 225 1 253 406 1 660 1 126 3 443 5 139 8 502 6 023
Övrig omsättning 150 155 132 310 286 249 328 205 281 35
Rörelseresultat (EBIT) 115 -59 383 -140 255 56 412 -118 480 369
Resultat efter finansnetto 44 -147 284 -225 4 -151 249 -308 271 271
Årets resultat 44 -147 275 -225 4 -151 207 -154 183 137
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 127 2 177 2 227 2 276 2 326 2 434 2 523 2 613 2 557 2 481
Omsättningstillgångar 2 068 1 635 1 579 1 052 1 267 898 902 556 1 136 993
Tillgångar 4 195 3 812 3 806 3 328 3 593 3 333 3 425 3 169 3 693 3 474
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 480 436 583 308 533 529 680 593 840 897
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 154 150
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 351 2 359 2 485 2 558 2 523 2 515 2 525 2 103 193 0
Kortfristiga skulder 1 364 1 017 738 462 537 289 221 474 2 505 2 426
Skulder och eget kapital 4 195 3 812 3 806 3 328 3 593 3 333 3 425 3 169 3 693 3 474
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 163 228 216 216 216
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 166 590 320 59 525 47 16 20 15 66
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 40 181 68 35 132 138 150 155 159 157
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 120 94 240
Omsättning 1 526 1 380 1 385 716 1 946 1 375 3 771 5 344 8 783 6 058
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 376 1 225 1 253 406 830 1 126 3 443 5 139 8 502 6 023
Personalkostnader per anställd (tkr) 257 827 434 183 404 495 544 599 589 612
Rörelseresultat, EBITDA 164 -10 432 -91 318 141 502 -80 500 375
Nettoomsättningförändring 12,33% -2,23% 208,62% -75,54% 47,42% -67,30% -33,00% -39,56% 41,16% -%
Du Pont-modellen 2,91% -1,34% 10,40% -3,37% 7,32% 1,71% 12,03% -3,66% 13,46% 10,65%
Vinstmarginal 8,87% -4,16% 31,60% -27,59% 15,84% 5,06% 11,97% -2,26% 5,85% 6,14%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 51,26% 47,66% 35,38% 38,80%
Rörelsekapital/omsättning 51,16% 50,45% 67,12% 145,32% 43,98% 54,09% 19,78% 1,60% -16,10% -23,79%
Soliditet 11,44% 11,44% 15,32% 9,25% 14,83% 15,87% 19,85% 18,71% 25,75% 28,93%
Kassalikviditet 151,61% 160,77% 213,96% 227,71% 235,94% 310,73% 407,24% 101,90% 32,50% 18,84%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...