Visa allt om Åke Letsjö Aktiebolag
Visa allt om Åke Letsjö Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 231 928 812 1 028 660 1 040 864 798 913 679
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 874 157 78 105 173 37 6 -9 37 4
Resultat efter finansnetto 241 134 5 7 110 37 6 1 33 0
Årets resultat 62 114 517 1 73 19 0 -4 20 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 1 381 1 481 1 482 1 459 290 263 9 14 4
Omsättningstillgångar 992 792 968 363 255 620 232 397 537 385
Tillgångar 1 021 2 173 2 449 1 844 1 714 910 495 406 550 390
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 234 779 262 261 188 169 169 173 153
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 1 330 1 338 1 302 0 0 0 0 73
Kortfristiga skulder 726 1 939 340 244 151 722 326 237 377 163
Skulder och eget kapital 1 021 2 173 2 449 1 844 1 714 910 495 406 550 390
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 155 0 227 191 0 150 150
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 0 135 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 270 226 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 23 158 133 155 76 143 94 81 123 169
Utdelning till aktieägare 0 0 659 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 231 928 812 1 028 660 1 040 864 798 913 679
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 928 812 1 028 660 1 040 864 798 913 679
Personalkostnader per anställd (tkr) - 428 359 375 111 442 322 120 316 357
Rörelseresultat, EBITDA 875 157 78 105 173 44 11 -4 43 7
Nettoomsättningförändring 32,65% 14,29% -21,01% 55,76% -36,54% 20,37% 8,27% -12,60% 34,46% -%
Du Pont-modellen 30,85% 9,53% 3,18% 5,69% 10,09% 4,07% 1,21% 0,25% 6,91% 1,03%
Vinstmarginal 25,59% 22,31% 9,61% 10,21% 26,21% 3,56% 0,69% 0,13% 4,16% 0,59%
Bruttovinstmarginal 97,32% 94,61% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,50%
Rörelsekapital/omsättning 21,61% -123,60% 77,34% 11,58% 15,76% -9,81% -10,88% 20,05% 17,52% 32,70%
Soliditet 28,99% 10,77% 31,81% 14,21% 15,23% 20,66% 34,14% 41,63% 31,45% 39,23%
Kassalikviditet 136,64% 40,85% 284,71% 148,77% 168,87% 85,87% 71,17% 167,51% 142,44% 236,20%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...