Visa allt om Auto Complete Stockholm AB
Visa allt om Auto Complete Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 097 7 134 5 953 5 574 6 260 5 272 3 747 3 515 2 119 1 598
Övrig omsättning 148 - 202 104 3 - - 90 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 650 942 396 786 851 541 294 747 139 24
Resultat efter finansnetto 621 907 356 729 821 531 285 742 134 24
Årets resultat 361 658 165 407 398 287 212 393 74 24
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 966 938 1 089 713 903 258 100 125 149 37
Omsättningstillgångar 3 395 3 728 3 257 3 300 2 654 2 001 1 590 1 414 626 547
Tillgångar 4 361 4 666 4 346 4 013 3 557 2 259 1 690 1 538 775 585
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 566 1 805 1 447 1 432 1 126 892 670 523 196 186
Obeskattade reserver 1 154 999 940 798 628 354 216 224 35 5
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 544 811 1 117 679 891 120 61 81 98 0
Kortfristiga skulder 1 097 1 052 842 1 103 912 894 743 710 446 392
Skulder och eget kapital 4 361 4 666 4 346 4 013 3 557 2 259 1 690 1 538 775 585
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 629 339 476 393 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 694 1 279 1 276 1 203 965 203 62 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 803 661 447 327 297 272 127 166 118 90
Utdelning till aktieägare 500 0 0 0 0 65 65 65 65 65
Omsättning 7 245 7 134 6 155 5 678 6 263 5 272 3 747 3 605 2 119 1 603
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 4 3 2 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 183 1 427 1 191 1 115 1 252 1 318 1 249 1 758 2 119 799
Personalkostnader per anställd (tkr) 426 395 350 309 257 280 180 327 511 207
Rörelseresultat, EBITDA 954 1 256 670 1 010 1 034 626 334 789 157 32
Nettoomsättningförändring -0,52% 19,84% 6,80% -10,96% 18,74% 40,70% 6,60% 65,88% 32,60% -%
Du Pont-modellen 14,90% 20,25% 9,16% 19,59% 23,95% 23,95% 17,40% 48,70% 17,94% 4,10%
Vinstmarginal 9,16% 13,25% 6,69% 14,10% 13,61% 10,26% 7,85% 21,31% 6,56% 1,50%
Bruttovinstmarginal 78,82% 80,57% 72,80% 85,41% 77,06% 71,79% 72,56% 83,53% 89,66% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 32,38% 37,51% 40,57% 39,42% 27,83% 21,00% 22,60% 20,03% 8,49% 9,70%
Soliditet 56,55% 55,38% 50,17% 50,34% 44,67% 51,04% 49,06% 44,49% 28,54% 32,41%
Kassalikviditet 211,21% 263,50% 279,93% 162,65% 148,90% 140,04% 141,05% 159,86% 120,18% 115,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...