Visa allt om Henrik Vilselius Consulting Group AB
Visa allt om Henrik Vilselius Consulting Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 650 679 605 769 511 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 508 533 442 263 116 -4 -3 -3 -3 -1
Resultat efter finansnetto 506 533 443 263 116 -4 -65 -14 -5 -7
Årets resultat 383 312 423 263 116 -4 -65 -14 -5 -7
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 461 256 239 38 0 1 250 1 250 1 312 1 324 1 325
Omsättningstillgångar 1 871 1 635 1 135 546 430 31 33 38 39 42
Tillgångar 2 331 1 892 1 374 584 430 1 281 1 283 1 350 1 362 1 367
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 247 1 364 1 052 499 236 692 722 787 801 807
Obeskattade reserver 133 133 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 8 7 42 583 557 557 557 557
Kortfristiga skulder 1 952 387 314 77 152 7 4 6 4 4
Skulder och eget kapital 2 331 1 892 1 374 584 430 1 281 1 283 1 350 1 362 1 367
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 347 280 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 7 7 124 109 88 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 650 679 605 769 511 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 325 340 303 385 511 - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 6 4 62 228 368 - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 508 533 442 263 116 -4 -3 -3 -3 -1
Nettoomsättningförändring -4,27% 12,23% -21,33% 50,49% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen 21,79% 28,17% 32,24% 45,03% 26,98% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal 78,15% 78,50% 73,22% 34,20% 22,70% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -12,46% 183,80% 135,70% 60,99% 54,40% -% -% -% -% -%
Soliditet 15,05% 77,58% 76,56% 85,45% 54,88% 54,02% 56,27% 58,30% 58,81% 59,03%
Kassalikviditet 95,85% 422,48% 361,46% 709,09% 282,89% 442,86% 825,00% 633,33% 975,00% 1 050,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...