Visa allt om Björn Borg Retail AB
Visa allt om Björn Borg Retail AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 90 690 70 920 64 761 58 044 56 788 49 097 49 268 40 275 43 795 29 806
Övrig omsättning 864 441 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -17 984 -19 520 -22 371 -17 741 -15 705 -12 760 -6 784 -9 475 -2 958 1 064
Resultat efter finansnetto -18 026 -19 472 -22 296 -17 713 -15 654 -12 745 -6 794 -8 334 -2 513 1 258
Årets resultat -44 -37 -388 -12 772 -12 580 -9 123 -5 026 -5 173 -2 482 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 237 6 693 8 923 8 565 10 474 9 229 7 875 10 296 11 687 6 494
Omsättningstillgångar 126 713 104 717 69 802 47 230 52 659 28 783 36 803 37 289 40 353 33 554
Tillgångar 130 950 111 410 78 725 55 795 63 133 38 012 44 678 47 585 52 040 40 048
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 160 204 241 629 655 678 729 757 733 752
Obeskattade reserver 424 852 1 067 1 947 2 339 931 1 315 1 315 2 454 1 528
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 130 365 110 354 77 418 53 219 60 139 36 402 42 634 45 513 48 852 37 768
Skulder och eget kapital 130 950 111 410 78 725 55 795 63 133 38 012 44 678 47 585 52 040 40 048
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 15 229 15 438 15 580 12 968 11 457 9 777 8 429 7 921 6 368 4 026
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 4 662 4 099 3 331 3 061 2 952 2 226 2 182 2 424 2 451 1 616
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 91 554 71 361 64 761 58 044 56 788 49 097 49 268 40 275 43 795 29 806
Nyckeltal
Antal anställda 41 40 41 38 35 25 23 23 22 15
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 212 1 773 1 580 1 527 1 623 1 964 2 142 1 751 1 991 1 987
Personalkostnader per anställd (tkr) 502 509 461 422 412 480 461 450 401 376
Rörelseresultat, EBITDA -15 051 -16 307 -19 504 -14 502 -11 466 -8 961 -3 246 -6 219 -594 1 894
Nettoomsättningförändring 27,88% 9,51% 11,57% 2,21% 15,66% -0,35% 22,33% -8,04% 46,93% -%
Du Pont-modellen -13,73% -17,47% -28,32% -31,67% -24,73% -33,52% -15,18% -17,51% -4,82% 3,18%
Vinstmarginal -19,83% -27,45% -34,42% -30,44% -27,49% -25,95% -13,77% -20,69% -5,73% 4,27%
Bruttovinstmarginal 56,78% 57,61% 41,57% 43,92% 38,51% 38,07% 42,41% 46,15% 45,88% 50,45%
Rörelsekapital/omsättning -4,03% -7,95% -11,76% -10,32% -13,17% -15,52% -11,84% -20,42% -19,41% -14,14%
Soliditet 0,37% 0,78% 1,36% 3,70% 3,77% 3,59% 3,80% 3,58% 4,80% 4,62%
Kassalikviditet 71,64% 80,51% 68,41% 66,92% 68,95% 52,31% 67,01% 65,45% 72,76% 78,15%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...