Visa allt om IDT Inter Direct Tel Sweden AB
Visa allt om IDT Inter Direct Tel Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 569 2 218 3 106 3 170 2 904 3 135 3 586 3 433 3 460 3 253
Rörelseresultat (EBIT) -137 14 -6 -238 -148 -126 176 163 192 642
Resultat efter finansnetto -138 13 -9 -253 -310 -151 167 165 194 644
Årets resultat -138 13 -9 -253 -310 -151 167 165 194 644
Balansräkningar (tkr)
2016-07 2015-07 2014-07 2013-07 2012-07 2011-07 2010-07 2009-07 2008-07 2007-07
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Omsättningstillgångar 1 767 1 935 2 250 2 710 2 757 3 550 3 447 3 434 2 624 2 421
Tillgångar 1 767 1 935 2 250 2 710 2 757 3 550 3 447 3 434 2 625 2 425
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 651 1 789 1 776 1 786 2 039 2 349 2 501 2 334 2 169 1 974
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 116 146 473 925 718 1 200 946 1 100 456 450
Skulder och eget kapital 1 767 1 935 2 250 2 710 2 757 3 550 3 447 3 434 2 625 2 425
Löner & utdelning (tkr)
2016-07
2015-07
2014-07
2013-07
2012-07
2011-07
2010-07
2009-07
2008-07
2007-07
Löner till styrelse & VD - - - 0 - 0 1 806 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 360 1 692 2 066 2 048 1 945 1 922 0 1 566 1 590 1 494
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 135 331 714 876 533 666 663 584 565 528
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 569 2 218 3 106 3 170 2 904 3 135 3 586 3 433 3 460 3 253
Nyckeltal
Antal anställda 1 4 4 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 495 506 695 1 007 869 878 844 784 738 677
Rörelseresultat, EBITDA -137 14 -6 -238 -148 -126 176 164 195 645
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 93,44% 92,45% 78,93% 65,90% 73,96% 66,17% 72,56% 67,97% 82,63% 81,40%
Kassalikviditet 1 523,28% 1 325,34% 475,69% 292,97% 383,98% 295,83% 364,38% 312,18% 575,44% 538,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...