Visa allt om SJ Event AB
Visa allt om SJ Event AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 96 20 247 25 826 32 101 27 105 63 708 50 304 53 934
Övrig omsättning - 38 - - - - 1 - - 223
Rörelseresultat (EBIT) -14 -33 -187 -1 591 -1 442 4 409 116 141 196 1 070
Resultat efter finansnetto -14 -33 -190 -1 600 -1 446 4 415 145 175 126 979
Årets resultat 0 0 -148 -1 197 -1 085 3 248 106 107 70 671
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 83 126 176 615 589 1 793
Omsättningstillgångar 121 121 131 1 418 3 503 5 546 5 945 5 346 5 438 8 451
Tillgångar 121 121 131 1 418 3 586 5 672 6 121 5 961 6 027 10 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 121 121 121 122 128 122 122 122 124 129
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 10 1 296 3 458 5 550 5 999 5 839 5 903 10 115
Skulder och eget kapital 121 121 131 1 418 3 586 5 672 6 121 5 961 6 027 10 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 1 132 1 269 1 235 1 220 1 049 975 907
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - - 7 2 937 4 144 3 879 3 521 3 930 3 767 3 749
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 1 578 2 375 2 233 2 090 2 139 2 112 2 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 38 96 20 247 25 826 32 101 27 106 63 708 50 304 54 157
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 12 12 13 12 11 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - 1 687 2 152 2 469 2 259 5 792 4 192 4 495
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - 484 659 587 578 664 588 590
Rörelseresultat, EBITDA -14 -33 -187 -1 508 -1 400 4 459 253 319 324 1 177
Nettoomsättningförändring -% -100,00% -99,53% -21,60% -19,55% 18,43% -57,45% 26,65% -6,73% -%
Du Pont-modellen -% -% -135,88% -111,64% -39,65% 78,03% 3,19% 4,19% 4,45% 10,78%
Vinstmarginal -% -% -185,42% -7,82% -5,51% 13,79% 0,72% 0,39% 0,53% 2,05%
Bruttovinstmarginal -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 23,03% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% 126,04% 0,60% 0,17% -0,01% -0,20% -0,77% -0,92% -3,09%
Soliditet 100,00% 100,00% 92,37% 8,60% 3,57% 2,15% 1,99% 2,05% 2,06% 1,26%
Kassalikviditet -% -% 1 310,00% 109,41% 101,30% 99,93% 99,10% 91,56% 92,12% 83,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...