Visa allt om Dykcenter i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058 930
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 57 -89 93 25 23 77 -70 16 82 65
Resultat efter finansnetto 29 -118 72 2 -6 54 -98 1 71 43
Årets resultat 29 -101 42 2 -6 54 -74 0 40 24
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 7 21 34 48 63 4 6
Omsättningstillgångar 404 494 570 562 620 613 655 697 625 604
Tillgångar 404 494 570 569 641 648 703 760 628 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 149 120 221 179 177 183 129 203 243 203
Obeskattade reserver 0 0 17 0 0 0 0 24 24 9
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 87 77 0 0 28 35 55 77 0 0
Kortfristiga skulder 168 297 332 390 435 430 519 456 361 397
Skulder och eget kapital 404 494 570 569 641 648 703 760 628 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 135 - - 13 14 20 35 46 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - 0 0 30 -
Löner till övriga anställda 10 0 131 164 101 108 104 109 94 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 25 65 62 74 57 57 62 69 60 28
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058 930
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058 930
Personalkostnader per anställd (tkr) 35 207 84 119 60 95 186 123 101 54
Rörelseresultat, EBITDA 57 -89 100 39 37 91 -55 26 83 70
Nettoomsättningförändring -16,12% -22,22% -10,57% 20,15% -13,62% 9,88% -18,75% 11,91% 13,76% -%
Du Pont-modellen 14,11% -18,02% 16,32% 4,39% 3,59% 11,88% -9,96% 2,11% 13,06% 10,67%
Vinstmarginal 8,91% -11,66% 9,48% 2,28% 2,52% 7,28% -7,28% 1,35% 7,75% 6,99%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,05% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 36,88% 25,82% 24,26% 15,68% 20,26% 17,31% 14,14% 20,35% 24,95% 22,26%
Soliditet 36,88% 24,29% 40,97% 31,46% 27,61% 28,24% 18,35% 28,98% 41,45% 34,40%
Kassalikviditet 8,33% 12,46% 19,28% 11,54% 20,00% 11,86% 17,53% 34,43% 18,01% 6,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...