Visa allt om Dykcenter i Eskilstuna AB
Visa allt om Dykcenter i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 50 57 -89 93 25 23 77 -70 16 82
Resultat efter finansnetto 27 29 -118 72 2 -6 54 -98 1 71
Årets resultat 27 29 -101 42 2 -6 54 -74 0 40
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 0 0 0 7 21 34 48 63 4
Omsättningstillgångar 314 404 494 570 562 620 613 655 697 625
Tillgångar 328 404 494 570 569 641 648 703 760 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 149 120 221 179 177 183 129 203 243
Obeskattade reserver 0 0 0 17 0 0 0 0 24 24
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 88 87 77 0 0 28 35 55 77 0
Kortfristiga skulder 64 168 297 332 390 435 430 519 456 361
Skulder och eget kapital 328 404 494 570 569 641 648 703 760 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 135 - - 13 14 20 35 46
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 0 30
Löner till övriga anställda 0 10 0 131 164 101 108 104 109 94
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 14 25 65 62 74 57 57 62 69 60
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 448 640 763 981 1 097 913 1 057 962 1 184 1 058
Personalkostnader per anställd (tkr) 14 35 207 84 119 60 95 186 123 101
Rörelseresultat, EBITDA 52 57 -89 100 39 37 91 -55 26 83
Nettoomsättningförändring -30,00% -16,12% -22,22% -10,57% 20,15% -13,62% 9,88% -18,75% 11,91% -%
Du Pont-modellen 15,24% 14,11% -18,02% 16,32% 4,39% 3,59% 11,88% -9,96% 2,11% 13,06%
Vinstmarginal 11,16% 8,91% -11,66% 9,48% 2,28% 2,52% 7,28% -7,28% 1,35% 7,75%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 4,05% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 55,80% 36,88% 25,82% 24,26% 15,68% 20,26% 17,31% 14,14% 20,35% 24,95%
Soliditet 53,66% 36,88% 24,29% 40,97% 31,46% 27,61% 28,24% 18,35% 28,98% 41,45%
Kassalikviditet 14,06% 8,33% 12,46% 19,28% 11,54% 20,00% 11,86% 17,53% 34,43% 18,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...