Visa allt om Svenska bussglas AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 48 117 39 463 38 684 40 505 30 707 20 380 15 460 16 160 13 338 5 101
Övrig omsättning - 11 115 28 398 182 15 1 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 008 451 2 631 2 695 1 298 1 460 620 409 1 709 506
Resultat efter finansnetto 1 933 346 2 642 2 699 1 304 1 460 578 415 1 700 485
Årets resultat 1 017 185 1 524 1 463 692 799 298 210 1 213 353
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 764 674 681 608 527 551 390 414 229 102
Omsättningstillgångar 14 709 11 965 10 869 11 276 8 518 5 460 3 843 4 361 3 822 1 746
Tillgångar 15 473 12 640 11 550 11 884 9 045 6 011 4 233 4 775 4 051 1 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 004 3 613 4 028 2 654 2 017 1 964 1 365 1 067 1 492 539
Obeskattade reserver 2 563 2 258 2 373 1 700 1 009 667 310 163 55 50
Avsättningar (tkr) 266 242 218 194 170 146 122 80 0 0
Långfristiga skulder 1 798 656 0 0 1 258 0 0 36 113 133
Kortfristiga skulder 6 842 5 872 4 931 7 336 4 592 3 233 2 437 3 429 2 391 1 126
Skulder och eget kapital 15 473 12 640 11 550 11 884 9 045 6 011 4 233 4 775 4 051 1 848
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 569 566 414 396 489 855 487 336
Varav tantiem till styrelse & VD - - 569 566 414 396 379 384 - -
Löner till övriga anställda 9 890 8 838 8 640 9 094 6 524 3 384 3 200 2 962 2 128 595
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 3 739 3 078 3 198 3 239 2 193 1 202 1 125 1 302 988 262
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 300 300 200 0 635 260
Omsättning 48 117 39 474 38 799 40 533 31 105 20 562 15 475 16 161 13 338 5 101
Nyckeltal
Antal anställda 31 28 29 30 24 12 11 11 10 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 552 1 409 1 334 1 350 1 279 1 698 1 405 1 469 1 334 1 275
Personalkostnader per anställd (tkr) 443 435 429 411 393 457 488 534 412 369
Rörelseresultat, EBITDA 2 173 612 2 734 2 874 1 444 1 605 720 506 1 781 541
Nettoomsättningförändring 21,93% 2,01% -4,50% 31,91% 50,67% 31,82% -4,33% 21,16% 161,48% -%
Du Pont-modellen 12,98% 3,58% 22,88% 22,77% 14,49% 24,29% 14,69% 9,32% 42,61% 27,44%
Vinstmarginal 4,17% 1,15% 6,83% 6,68% 4,27% 7,16% 4,02% 2,75% 12,94% 9,94%
Bruttovinstmarginal 47,66% 49,89% 56,94% 52,88% 53,48% 49,88% 55,52% 55,26% 57,62% 58,48%
Rörelsekapital/omsättning 16,35% 15,44% 15,35% 9,73% 12,79% 10,93% 9,09% 5,77% 10,73% 12,15%
Soliditet 38,80% 42,52% 50,90% 32,88% 30,52% 40,85% 37,64% 24,80% 37,81% 31,11%
Kassalikviditet 155,77% 117,95% 140,50% 120,13% 149,22% 162,14% 132,25% 121,96% 156,75% 149,91%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...