Visa allt om Houdini Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 600 6 766 6 277 5 856 3 090
Övrig omsättning - - - - - 159 20 106 - 32
Rörelseresultat (EBIT) 478 1 413 375 1 119 684 18 434 717 301 2
Resultat efter finansnetto 616 1 436 402 1 144 692 24 466 724 302 -3
Årets resultat 473 945 252 622 370 14 242 411 153 43
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 893 526 306 143 100 99 62 117 204 176
Omsättningstillgångar 3 624 4 478 3 864 3 747 2 621 2 042 2 491 2 092 1 628 918
Tillgångar 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831 1 093
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 992 2 519 1 704 1 582 1 081 710 816 686 386 299
Obeskattade reserver 1 165 1 127 912 861 571 391 391 270 121 35
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 361 1 358 1 553 1 447 1 070 1 039 1 345 1 253 1 324 759
Skulder och eget kapital 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831 1 093
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 995 772 1 215 720 719 1 771 747
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 3 484 2 717 2 480 1 464 1 563 2 228 2 018 1 704 799 735
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 1 337 1 027 1 009 1 110 897 1 063 1 023 872 807 503
Utdelning till aktieägare 0 0 130 130 120 0 120 111 111 66
Omsättning 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 759 6 786 6 383 5 856 3 122
Nyckeltal
Antal anställda 9 8 7 7 7 11 10 9 9 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 883 944 787 1 018 876 600 677 697 651 515
Personalkostnader per anställd (tkr) 545 479 513 528 447 420 393 416 376 331
Rörelseresultat, EBITDA 510 1 433 403 1 196 740 59 489 818 381 73
Nettoomsättningförändring 5,23% 37,08% -22,67% 16,17% -7,08% -2,45% 7,79% 7,19% 89,51% -%
Du Pont-modellen 13,66% 28,72% 9,64% 29,43% 25,47% 1,21% 18,26% 33,09% 16,55% 0,18%
Vinstmarginal 7,76% 19,03% 7,30% 16,07% 11,30% 0,39% 6,89% 11,65% 5,17% 0,06%
Bruttovinstmarginal 97,79% 97,68% 97,17% 86,08% 97,42% 98,03% 98,09% 97,34% 99,28% 97,54%
Rörelsekapital/omsättning 28,47% 41,31% 41,94% 32,28% 25,29% 15,20% 16,94% 13,37% 5,19% 5,15%
Soliditet 64,22% 67,91% 57,00% 56,98% 55,19% 46,62% 43,01% 39,86% 25,84% 29,66%
Kassalikviditet 266,27% 329,75% 248,81% 258,95% 244,95% 196,54% 185,20% 166,96% 122,96% 120,95%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...