Visa allt om Houdini Group AB
Visa allt om Houdini Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 10 131 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 600 6 766 6 277 5 856
Övrig omsättning - - - - - - 159 20 106 -
Rörelseresultat (EBIT) 1 618 478 1 413 375 1 119 684 18 434 717 301
Resultat efter finansnetto 1 617 616 1 436 402 1 144 692 24 466 724 302
Årets resultat 937 473 945 252 622 370 14 242 411 153
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 260 893 526 306 143 100 99 62 117 204
Omsättningstillgångar 4 796 3 624 4 478 3 864 3 747 2 621 2 042 2 491 2 092 1 628
Tillgångar 6 055 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 928 1 992 2 519 1 704 1 582 1 081 710 816 686 386
Obeskattade reserver 1 575 1 165 1 127 912 861 571 391 391 270 121
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 552 1 361 1 358 1 553 1 447 1 070 1 039 1 345 1 253 1 324
Skulder och eget kapital 6 055 4 517 5 004 4 169 3 890 2 721 2 141 2 552 2 209 1 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 995 772 1 215 720 719 1 771
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 4 079 3 484 2 717 2 480 1 464 1 563 2 228 2 018 1 704 799
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 661 1 337 1 027 1 009 1 110 897 1 063 1 023 872 807
Utdelning till aktieägare 0 0 0 130 130 120 0 120 111 111
Omsättning 10 131 7 948 7 553 5 510 7 125 6 133 6 759 6 786 6 383 5 856
Nyckeltal
Antal anställda 10 9 8 7 7 7 11 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 883 944 787 1 018 876 600 677 697 651
Personalkostnader per anställd (tkr) 582 545 479 513 528 447 420 393 416 376
Rörelseresultat, EBITDA 1 687 510 1 433 403 1 196 740 59 489 818 381
Nettoomsättningförändring 27,47% 5,23% 37,08% -22,67% 16,17% -7,08% -2,45% 7,79% 7,19% -%
Du Pont-modellen 26,72% 13,66% 28,72% 9,64% 29,43% 25,47% 1,21% 18,26% 33,09% 16,55%
Vinstmarginal 15,97% 7,76% 19,03% 7,30% 16,07% 11,30% 0,39% 6,89% 11,65% 5,17%
Bruttovinstmarginal 98,05% 97,79% 97,68% 97,17% 86,08% 97,42% 98,03% 98,09% 97,34% 99,28%
Rörelsekapital/omsättning 32,02% 28,47% 41,31% 41,94% 32,28% 25,29% 15,20% 16,94% 13,37% 5,19%
Soliditet 68,65% 64,22% 67,91% 57,00% 56,98% 55,19% 46,62% 43,01% 39,86% 25,84%
Kassalikviditet 309,02% 266,27% 329,75% 248,81% 258,95% 244,95% 196,54% 185,20% 166,96% 122,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...