Visa allt om Tham & Videgård Arkitekter AB
Visa allt om Tham & Videgård Arkitekter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 846 8 130 10 453 16 631 10 373 7 008 6 270 9 574 5 568 4 664
Övrig omsättning - - - - 10 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 520 939 1 655 2 854 1 837 1 656 902 2 267 668 530
Resultat efter finansnetto 2 746 967 1 701 2 924 1 895 1 653 901 2 283 694 533
Årets resultat 2 611 1 807 1 437 1 661 1 424 1 217 676 1 206 355 281
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 762 516 405 148 198 130 177 155 168 112
Omsättningstillgångar 3 833 3 171 6 196 7 150 5 685 4 301 4 023 4 308 2 155 3 217
Tillgångar 6 595 3 687 6 601 7 298 5 883 4 431 4 200 4 464 2 323 3 330
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 048 2 483 2 876 3 039 2 258 1 835 1 618 1 542 736 582
Obeskattade reserver 21 15 1 394 1 559 919 988 1 014 1 061 482 300
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 526 1 190 2 332 2 700 2 706 1 610 1 568 1 862 1 105 2 449
Skulder och eget kapital 6 595 3 687 6 601 7 298 5 883 4 431 4 200 4 464 2 323 3 330
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 1 756 959 918 944 799 797
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 760 - - - - -
Löner till övriga anställda 3 684 3 065 4 419 4 699 2 358 1 680 1 949 1 790 1 195 1 002
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 473 1 290 1 849 2 115 1 781 942 1 031 1 132 768 637
Utdelning till aktieägare 1 860 2 045 2 200 1 600 880 1 000 1 000 600 400 200
Omsättning 7 846 8 130 10 453 16 631 10 383 7 008 6 270 9 574 5 568 4 664
Nyckeltal
Antal anställda 10 11 11 11 11 8 10 10 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 785 739 950 1 512 943 876 627 957 795 777
Personalkostnader per anställd (tkr) 515 387 577 620 537 445 384 400 390 409
Rörelseresultat, EBITDA 587 1 012 1 745 2 923 1 897 1 725 990 2 327 717 584
Nettoomsättningförändring -3,49% -22,22% -37,15% 60,33% 48,02% 11,77% -34,51% 71,95% 19,38% -%
Du Pont-modellen 41,65% 26,25% 25,77% 40,08% 32,21% 37,37% 21,50% 51,16% 29,96% 16,04%
Vinstmarginal 35,01% 11,91% 16,27% 17,59% 18,27% 23,63% 14,40% 23,86% 12,50% 11,45%
Bruttovinstmarginal 91,86% 90,85% 94,03% 69,57% 91,47% 94,19% 93,09% 77,75% 79,80% 72,86%
Rörelsekapital/omsättning 3,91% 24,37% 36,97% 26,76% 28,72% 38,40% 39,15% 25,55% 18,86% 16,47%
Soliditet 46,47% 67,66% 60,04% 57,39% 49,89% 57,85% 56,32% 51,66% 46,62% 23,96%
Kassalikviditet 105,64% 254,45% 256,09% 260,30% 199,33% 254,10% 241,84% 231,36% 195,02% 131,36%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...