Visa allt om Nordfisk AB
Visa allt om Nordfisk AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 111 228 138 594 1 021 1 081 1 068 1 047 1 054 1 107
Övrig omsättning - 213 147 192 50 - - - 17 20
Rörelseresultat (EBIT) -270 133 -81 262 238 210 146 169 175 348
Resultat efter finansnetto -270 135 -73 279 259 212 146 194 188 348
Årets resultat 1 5 1 43 191 155 111 139 136 262
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 797 902 967 870 563 608 618 620 622 629
Omsättningstillgångar 789 1 510 1 690 2 102 1 930 1 689 1 509 1 401 1 232 1 087
Tillgångar 1 585 2 412 2 657 2 972 2 494 2 297 2 127 2 020 1 853 1 716
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 415 1 814 2 309 2 309 2 265 2 074 1 919 1 808 1 669 1 533
Obeskattade reserver 29 299 169 243 21 21 19 24 23 23
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 300 180 421 207 202 188 188 162 160
Skulder och eget kapital 1 585 2 412 2 657 2 972 2 494 2 297 2 127 2 020 1 853 1 716
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 104 99 96 96 86 82 80
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 7 85 97 85 105 149 47 23
Utdelning till aktieägare 0 400 500 0 0 0 0 0 0 20
Omsättning 111 441 285 786 1 071 1 081 1 068 1 047 1 071 1 127
Nyckeltal
Antal anställda - - 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 138 594 1 021 1 081 1 068 1 047 1 054 1 107
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 14 207 211 200 219 251 146 117
Rörelseresultat, EBITDA -112 263 53 308 283 249 187 210 215 414
Nettoomsättningförändring -51,32% 65,22% -76,77% -41,82% -5,55% 1,22% 2,01% -0,66% -4,79% -%
Du Pont-modellen -16,97% 5,60% -2,75% 9,42% 10,38% 9,23% 6,91% 9,80% 10,31% 20,57%
Vinstmarginal -242,34% 59,21% -52,90% 47,14% 25,37% 19,61% 13,76% 18,91% 18,12% 31,89%
Bruttovinstmarginal 62,16% 88,16% 91,30% 82,15% 71,60% 66,79% 63,48% 64,18% 48,58% 68,20%
Rörelsekapital/omsättning 582,88% 530,70% 1 094,20% 283,00% 168,76% 137,56% 123,69% 115,85% 101,52% 83,74%
Soliditet 90,70% 84,88% 91,86% 83,72% 91,44% 90,97% 90,88% 90,36% 90,96% 90,30%
Kassalikviditet 548,59% 497,00% 927,78% 495,72% 903,38% 779,70% 737,23% 686,17% 691,36% 585,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...