Visa allt om Arne Hedlund Förvaltning AB
Visa allt om Arne Hedlund Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 -7 -7 -5 -7 -7 -5 -5 -3
Resultat efter finansnetto -7 -7 -6 -4 -5 -7 -6 -4 -5 -3
Årets resultat -7 -7 -6 -4 -3 -7 -6 -4 -5 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
Omsättningstillgångar 124 124 123 121 118 116 115 114 14 14
Tillgångar 222 222 222 219 216 214 213 212 113 112
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 26 33 40 46 50 53 60 66 70 75
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
Kortfristiga skulder 197 189 182 174 166 161 154 146 43 0
Skulder och eget kapital 222 222 222 219 216 214 213 212 113 112
Löner & utdelning (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 -7 -7 -5 -7 -7 -5 -5 -3
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 11,71% 14,86% 18,02% 21,00% 23,15% 24,77% 28,17% 31,13% 61,95% 66,96%
Kassalikviditet 62,94% 65,61% 67,58% 69,54% 71,08% 72,05% 74,68% 78,08% 32,56% -%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...