Visa allt om Bröderna Hedlund i Sandviken AB
Visa allt om Bröderna Hedlund i Sandviken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -7 -8 -8 -12 -9 -10 -12 -8 -9 -6
Resultat efter finansnetto -60 -113 -82 -82 -105 -108 -111 -130 -124 -115
Årets resultat -60 -113 -82 -82 -105 -108 -111 -130 -124 -115
Balansräkningar (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992
Omsättningstillgångar 110 110 109 106 103 103 102 101 99 97
Tillgångar 2 102 2 102 2 101 2 098 2 095 2 095 2 094 2 093 2 091 2 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -1 596 -1 536 -1 423 -1 341 -1 259 -1 154 -1 046 -935 -805 -681
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 682 3 624 3 503 3 420 3 335 1 992 1 992 1 992 1 992 1 992
Kortfristiga skulder 15 14 21 18 18 1 257 1 148 1 036 904 779
Skulder och eget kapital 2 102 2 102 2 101 2 098 2 095 2 095 2 094 2 093 2 091 2 089
Löner & utdelning (tkr)
2016-02 2015-02 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -7 -8 -8 -12 -9 -10 -12 -8 -9 -6
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet -75,93% -73,07% -67,73% -63,92% -60,10% -55,08% -49,95% -44,67% -38,50% -32,60%
Kassalikviditet 733,33% 785,71% 519,05% 588,89% 572,22% 8,19% 8,89% 9,75% 10,95% 12,45%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...