Visa allt om I.S. Plåt Aktiebolag
Visa allt om I.S. Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 65 380 55 074 46 854 46 053 51 382 43 892 34 314 41 637 53 635 41 251
Övrig omsättning 343 77 440 291 58 87 1 018 4 196 138
Rörelseresultat (EBIT) 6 426 4 940 7 285 7 440 6 756 6 918 1 996 8 082 7 011 2 844
Resultat efter finansnetto 6 415 4 975 7 443 7 702 7 021 7 042 1 973 8 385 7 016 2 793
Årets resultat 5 638 5 527 4 706 4 114 3 822 5 181 2 272 4 053 3 952 2 115
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 108 10 586 11 154 5 994 7 667 7 913 8 356 10 482 4 669 5 641
Omsättningstillgångar 26 265 31 316 24 050 25 109 26 536 19 598 15 059 20 520 13 278 10 550
Tillgångar 41 373 41 903 35 205 31 102 34 203 27 511 23 416 31 002 17 947 16 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 401 17 763 16 236 14 530 13 416 12 593 9 913 7 641 6 038 3 286
Obeskattade reserver 8 764 9 601 11 739 10 358 8 264 6 456 6 475 7 658 4 924 3 411
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 923 3 795 751 212 2 327 165 188 445 268 1 172
Kortfristiga skulder 11 285 10 743 6 479 6 003 10 196 8 296 6 841 15 257 6 717 8 322
Skulder och eget kapital 41 373 41 903 35 205 31 102 34 203 27 511 23 416 31 002 17 947 16 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 836 895 772 680 1 090 786
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 13 344 12 300 10 879 9 483 7 324 6 488 6 033 6 526 7 161 5 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 131 4 444 3 839 3 240 2 912 2 700 2 224 2 534 2 878 2 325
Utdelning till aktieägare 4 000 8 000 4 000 3 000 3 000 3 000 2 500 0 2 450 1 200
Omsättning 65 723 55 151 47 294 46 344 51 440 43 979 35 332 41 641 53 831 41 389
Nyckeltal
Antal anställda 36 34 30 24 24 22 22 23 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 816 1 620 1 562 1 919 2 141 1 995 1 560 1 810 2 145 1 794
Personalkostnader per anställd (tkr) 514 500 494 533 465 461 415 428 449 383
Rörelseresultat, EBITDA 9 824 7 942 9 685 9 253 8 576 8 718 3 859 9 616 8 446 4 249
Nettoomsättningförändring 18,71% 17,54% 1,74% -10,37% 17,06% 27,91% -17,59% -22,37% 30,02% -%
Du Pont-modellen 15,53% 11,93% 21,17% 24,78% 20,62% 25,64% 8,55% 27,05% 39,43% 17,87%
Vinstmarginal 9,83% 9,08% 15,91% 16,73% 13,72% 16,07% 5,83% 20,14% 13,19% 7,01%
Bruttovinstmarginal 51,04% 52,16% 60,07% 53,64% 43,51% 49,34% 44,87% 51,77% 41,67% 37,78%
Rörelsekapital/omsättning 22,91% 37,36% 37,50% 41,49% 31,80% 25,75% 23,95% 12,64% 12,23% 5,40%
Soliditet 53,75% 60,26% 72,13% 71,26% 57,03% 63,07% 62,71% 42,43% 53,40% 35,46%
Kassalikviditet 187,28% 250,69% 314,99% 359,87% 234,07% 207,77% 186,67% 122,67% 178,68% 112,28%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...