Visa allt om JDS Ljud- & Mediakonsult Aktiebolag
Visa allt om JDS Ljud- & Mediakonsult Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 463 526 596 559 517 580 603 582 626 640
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 11 -40 15 8 56 21 -4 -136 -31 -7
Resultat efter finansnetto 4 -46 3 0 45 12 -16 -144 -41 -18
Årets resultat 4 -46 3 0 45 12 -16 -144 -25 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 116 125 84 91 40 38 69 90 157 222
Omsättningstillgångar 114 120 119 124 127 128 167 137 173 150
Tillgångar 230 245 203 215 167 166 236 227 330 372
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 78 94 91 91 46 35 50 173 198
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 48 59 4 26 3 3 13 0 71 57
Kortfristiga skulder 101 109 105 98 73 117 189 176 86 101
Skulder och eget kapital 230 245 203 215 167 166 236 227 330 372
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 134 114 146 120 112
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 150 213 179 186 138 12 47 84 7 17
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 32 46 37 40 30 30 52 64 40 42
Utdelning till aktieägare 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 463 526 596 559 517 580 603 582 626 640
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 463 526 596 559 517 580 603 582 626 640
Personalkostnader per anställd (tkr) 182 261 222 227 168 180 219 298 175 177
Rörelseresultat, EBITDA 54 -7 43 29 73 49 46 -70 45 75
Nettoomsättningförändring -11,98% -11,74% 6,62% 8,12% -10,86% -3,81% 3,61% -7,03% -2,19% -%
Du Pont-modellen 4,78% -15,51% 7,39% 3,72% 33,53% 12,65% -1,69% -59,03% -9,39% -1,61%
Vinstmarginal 2,38% -7,22% 2,52% 1,43% 10,83% 3,62% -0,66% -23,02% -4,95% -0,94%
Bruttovinstmarginal 95,03% 90,68% 85,40% 89,80% 94,78% 93,62% 84,25% 82,99% 81,79% 81,72%
Rörelsekapital/omsättning 2,81% 2,09% 2,35% 4,65% 10,44% 1,90% -3,65% -6,70% 13,90% 7,66%
Soliditet 35,65% 31,84% 46,31% 42,33% 54,49% 27,71% 14,83% 22,03% 52,42% 56,13%
Kassalikviditet 69,31% 84,40% 85,71% 91,84% 121,92% 109,40% 88,36% 77,84% 201,16% 148,51%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...