Visa allt om Bluepack AB
Visa allt om Bluepack AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 13 721 12 139 14 943 13 906 17 207 16 287 14 130 11 699 10 670 8 718
Övrig omsättning 26 - 42 67 75 155 42 - 13 32
Rörelseresultat (EBIT) 1 347 971 1 603 215 727 525 -18 3 397 31
Resultat efter finansnetto 1 306 937 1 559 177 690 498 -63 -61 350 6
Årets resultat 768 548 961 128 414 309 14 6 192 2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 37 41 65 21 39 150 37 62 47 64
Omsättningstillgångar 6 136 4 359 4 810 3 597 4 574 4 265 3 558 4 212 3 007 2 989
Tillgångar 6 172 4 400 4 875 3 617 4 613 4 414 3 595 4 273 3 054 3 052
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 414 1 646 2 048 1 489 1 862 1 448 1 139 1 125 1 119 926
Obeskattade reserver 1 270 950 720 395 395 270 195 280 355 275
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 260 673 919 842 1 225 1 142 481 1 205 1 015 648
Kortfristiga skulder 1 228 1 131 1 188 892 1 131 1 555 1 780 1 664 564 1 202
Skulder och eget kapital 6 172 4 400 4 875 3 617 4 613 4 414 3 595 4 273 3 054 3 052
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 105 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 927 886 1 263 1 265 1 330 1 468 1 074 996 640 510
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 370 358 554 130 633 691 455 76 307 365
Utdelning till aktieägare 800 1 000 950 402 501 0 0 0 0 0
Omsättning 13 747 12 139 14 985 13 973 17 282 16 442 14 172 11 699 10 683 8 750
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 3 3 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 861 6 070 4 981 4 635 4 302 4 072 4 710 3 900 3 557 2 906
Personalkostnader per anställd (tkr) 651 628 612 618 491 543 513 482 357 413
Rörelseresultat, EBITDA 1 363 995 1 627 233 745 579 7 28 414 48
Nettoomsättningförändring 13,03% -18,76% 7,46% -19,18% 5,65% 15,27% 20,78% 9,64% 22,39% -%
Du Pont-modellen 21,82% 22,09% 32,92% 6,00% 15,78% 11,94% -0,33% 0,28% 13,10% 1,11%
Vinstmarginal 9,82% 8,01% 10,74% 1,56% 4,23% 3,24% -0,08% 0,10% 3,75% 0,39%
Bruttovinstmarginal 30,23% 33,40% 33,11% 27,28% 25,68% 31,81% 26,00% 24,71% 22,87% 22,64%
Rörelsekapital/omsättning 35,77% 26,59% 24,24% 19,45% 20,01% 16,64% 12,58% 21,78% 22,90% 20,50%
Soliditet 38,96% 54,25% 53,53% 49,22% 46,67% 37,31% 35,68% 31,05% 45,01% 36,83%
Kassalikviditet 135,59% 121,93% 214,31% 181,39% 234,22% 162,89% 99,38% 87,80% 191,67% 85,86%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...