Visa allt om Klövern Höganäs AB
Visa allt om Klövern Höganäs AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 830 3 729 3 672 3 671 4 091 4 369 2 694
Övrig omsättning - - - - - - 1 872 3 426 24 107
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 -8 823 -1 181 1 041 3 027 4 002 1 211 1 377
Resultat efter finansnetto 1 102 179 624 -1 844 179 1 973 2 661 -1 063 459
Årets resultat -56 102 179 -735 -2 277 122 734 4 342 -748 331
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 57 1 763 3 807 18 495 32 569 33 293 35 424 33 665 41 127
Omsättningstillgångar 7 694 9 194 7 385 23 890 7 171 4 986 585 4 237 36 568 934
Tillgångar 7 694 9 251 9 148 27 697 25 666 37 555 33 878 39 661 70 233 42 061
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 694 7 750 7 648 7 469 8 204 10 481 10 358 9 625 5 283 5 253
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 141 126 126 126 36 212
Långfristiga skulder 0 1 501 1 500 19 054 10 499 19 500 19 500 26 130 63 820 35 170
Kortfristiga skulder 0 0 0 1 174 6 822 7 448 3 894 3 781 1 094 1 426
Skulder och eget kapital 7 694 9 251 9 148 27 697 25 666 37 555 33 878 39 661 70 233 42 061
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 1 830 3 729 3 672 5 543 7 517 4 393 2 801
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 -8 823 -1 063 2 030 3 830 4 749 2 144 1 733
Nettoomsättningförändring -% -% -100,00% -50,93% 1,55% 0,03% -10,27% -6,36% 62,18% -%
Du Pont-modellen -% -% -% 3,53% -3,83% 2,81% 9,03% 10,98% 1,80% 3,30%
Vinstmarginal -% -% -% 53,44% -26,36% 28,79% 83,30% 106,40% 28,98% 51,60%
Bruttovinstmarginal -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% 1 241,31% 9,36% -67,05% -90,14% 11,15% 811,95% -18,26%
Soliditet 100,00% 83,77% 83,60% 26,97% 31,96% 27,91% 30,57% 24,27% 7,52% 12,49%
Kassalikviditet -% -% -% 2 034,92% 105,12% 66,94% 15,02% 112,06% 3 342,60% 65,50%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...