Visa allt om PM Malmberg Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 034
Övrig omsättning - 53 - - - - - - 125 238
Rörelseresultat (EBIT) -2 52 -22 -1 -20 -25 -28 -17 66 -564
Resultat efter finansnetto -183 -911 783 -69 -1 728 62 1 289 -737 -925 -541
Årets resultat -183 -911 783 -69 -1 728 62 1 289 -737 -925 -541
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 094 1 276 2 219 1 445 1 429 3 175 3 084 1 580 2 272 0
Omsättningstillgångar 54 56 16 8 42 2 8 13 27 3 422
Tillgångar 1 149 1 332 2 235 1 452 1 471 3 177 3 092 1 593 2 300 3 422
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 104 105 886 103 102 554 1 392 103 100 265
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 045 1 226 1 349 1 349 1 369 2 623 1 700 1 491 2 200 3 157
Skulder och eget kapital 1 149 1 332 2 235 1 452 1 471 3 177 3 092 1 593 2 300 3 422
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 1 503
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 444
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 53 0 0 0 0 0 0 125 4 272
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 - 0 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - 403
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 188
Rörelseresultat, EBITDA -2 52 -22 -1 -20 -25 -28 -17 66 -229
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -15,81%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -13,41%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% 54,07%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% 6,57%
Soliditet 9,05% 7,88% 39,64% 7,09% 6,93% 17,44% 45,02% 6,47% 4,35% 7,74%
Kassalikviditet 5,17% 4,57% 1,19% 0,59% 3,07% 0,08% 0,47% 0,87% 1,23% 108,39%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...