Visa allt om Amax Färgprodukter AB
Visa allt om Amax Färgprodukter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 334 2 265 2 596 4 230 4 850 4 752 4 208 3 806 3 737 3 398
Övrig omsättning - 99 110 - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 81 4 -242 149 173 192 142 -135 13 54
Resultat efter finansnetto -10 -84 -187 114 131 153 123 -167 -32 12
Årets resultat -10 -84 -122 54 63 64 98 -64 35 5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 449 511 473 385 415 448 480 453 494 447
Omsättningstillgångar 1 093 1 064 1 309 1 541 1 583 1 254 956 701 927 1 067
Tillgångar 1 542 1 574 1 782 1 926 1 997 1 702 1 436 1 154 1 421 1 513
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 118 79 163 389 335 272 237 139 203 168
Obeskattade reserver 0 0 0 65 35 0 0 0 13 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 024 1 093 666 278 255 280 134 343 374 381
Kortfristiga skulder 400 403 954 1 195 1 374 1 150 1 066 673 832 965
Skulder och eget kapital 1 542 1 574 1 782 1 926 1 997 1 702 1 436 1 154 1 421 1 513
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 52 195 195 245
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 118 344 252 340 435 249 324 247 130
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 81 62 175 140 164 186 185 254 190 124
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0
Omsättning 2 334 2 364 2 706 4 230 4 850 4 759 4 208 3 806 3 737 3 398
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 2 2 2 2 2 4 - -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 2 265 1 298 2 115 2 425 2 376 2 104 952 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - 190 274 197 256 312 230 186 - -
Rörelseresultat, EBITDA 142 65 -220 178 206 225 180 -94 45 83
Nettoomsättningförändring 3,05% -12,75% -38,63% -12,78% 2,06% 12,93% 10,56% 1,85% 9,98% -%
Du Pont-modellen 5,25% 0,38% -7,69% 7,74% 8,66% 11,28% 10,58% -11,70% 0,91% 3,57%
Vinstmarginal 3,47% 0,26% -5,28% 3,52% 3,57% 4,04% 3,61% -3,55% 0,35% 1,59%
Bruttovinstmarginal 30,38% 29,76% 29,89% 30,66% 32,37% 31,90% 31,08% 35,26% 34,60% 31,49%
Rörelsekapital/omsättning 29,69% 29,18% 13,67% 8,18% 4,31% 2,19% -2,61% 0,74% 2,54% 3,00%
Soliditet 7,65% 5,02% 9,15% 22,68% 18,07% 15,98% 16,50% 12,05% 14,94% 11,10%
Kassalikviditet 24,25% 27,05% 42,14% 45,44% 53,13% 36,00% 46,53% 46,21% 58,65% 64,77%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...