Visa allt om KLARAB Konsult & Entreprenad AB
Visa allt om KLARAB Konsult & Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 995 262 64 64 209 66 175 124 414 74
Övrig omsättning - - - 36 - 10 - - - 21
Rörelseresultat (EBIT) 116 116 1 48 110 -3 102 -15 204 -109
Resultat efter finansnetto 116 116 1 48 110 -3 103 -14 211 -105
Årets resultat 90 91 1 35 61 14 69 -14 211 -105
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 147 98 79 110 141 87 146 143 190 0
Omsättningstillgångar 160 181 63 94 70 79 77 98 186 148
Tillgångar 307 279 141 204 211 166 223 241 376 148
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 198 198 107 156 171 161 196 217 331 120
Obeskattade reserver 28 28 28 28 28 0 22 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 0 2 1 1 1 0 0 29 2
Kortfristiga skulder 81 54 5 19 11 5 5 23 16 26
Skulder och eget kapital 307 279 141 204 211 166 223 241 376 148
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 132
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 382 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 120 9 0 0 0 0 0 29 7 44
Utdelning till aktieägare 80 90 0 50 50 50 50 90 100 0
Omsättning 995 262 64 100 209 76 175 124 414 95
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 995 262 - - - - - 124 414 74
Personalkostnader per anställd (tkr) 503 35 - - - - - 29 9 175
Rörelseresultat, EBITDA 152 152 32 79 172 56 155 33 252 -109
Nettoomsättningförändring 279,77% 309,38% 0,00% -69,38% 216,67% -62,29% 41,13% -70,05% 459,46% -%
Du Pont-modellen 37,79% 41,58% 0,71% 23,53% 52,13% -1,81% 45,74% -5,81% 56,12% -70,95%
Vinstmarginal 11,66% 44,27% 1,56% 75,00% 52,63% -4,55% 58,29% -11,29% 50,97% -141,89%
Bruttovinstmarginal 87,84% 92,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 7,94% 48,47% 90,62% 117,19% 28,23% 112,12% 41,14% 60,48% 41,06% 164,86%
Soliditet 71,61% 78,80% 91,38% 86,59% 90,82% 96,99% 95,16% 90,04% 88,03% 81,08%
Kassalikviditet 197,53% 335,19% 1 260,00% 494,74% 636,36% 1 580,00% 1 540,00% 426,09% 1 162,50% 569,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...