Visa allt om HealthCap 1999 GP Aktiebolag
Visa allt om HealthCap 1999 GP Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -14 -1 -33 -41 -39 -37 -37 -42 -51
Resultat efter finansnetto -10 786 5 775 13 -662 -376 -212 -3 418 -1 473 -2 562 16
Årets resultat -10 786 5 775 13 -662 -376 -212 -3 418 -1 473 -2 562 16
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 962 10 761 5 154 5 535 6 034 6 221 6 246 9 522 10 691 14 684
Omsättningstillgångar 311 4 297 4 136 3 748 3 687 3 575 3 509 4 726 4 446 2 445
Tillgångar 4 273 15 059 9 290 9 283 9 721 9 796 9 756 14 248 15 137 17 129
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 246 15 032 9 257 9 243 192 568 780 2 548 4 021 6 583
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 9 489 9 197 8 956 11 678 11 097 10 517
Kortfristiga skulder 28 28 34 40 40 32 21 23 20 30
Skulder och eget kapital 4 273 15 059 9 290 9 283 9 721 9 796 9 756 14 248 15 137 17 129
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -20 -14 -1 -33 -41 -39 -37 -37 -42 -51
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,37% 99,82% 99,64% 99,57% 1,98% 5,80% 8,00% 17,88% 26,56% 38,43%
Kassalikviditet 1 110,71% 15 346,43% 12 164,71% 9 370,00% 9 217,50% 11 171,88% 16 709,52% 20 547,83% 22 230,00% 8 150,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...