Visa allt om FXRealm Studios AB
Visa allt om FXRealm Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 187 304 83 191 263 199 198 14 66 24
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 61 137 8 88 157 -241 28 -19 0 6
Resultat efter finansnetto 14 62 -51 -15 76 -315 29 -11 7 14
Årets resultat 14 56 -51 -15 76 -308 17 -6 4 9
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 330 324 400 410 438 448 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 268 157 27 94 55 39 104 28 55 41
Tillgångar 598 481 427 504 493 486 204 128 155 141
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 175 161 105 156 170 94 117 100 106 102
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 7 0 5 3
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 161 31 57 40 32 1 4 4 5 23
Kortfristiga skulder 263 290 265 308 290 391 77 24 39 12
Skulder och eget kapital 598 481 427 504 493 486 204 128 155 141
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 187 304 83 191 263 199 198 14 66 24
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 75 218 18 122 190 -213 28 -19 0 6
Nettoomsättningförändring -38,49% 266,27% -56,54% -27,38% 32,16% 0,51% 1 314,29% -78,79% 175,00% -%
Du Pont-modellen 10,20% 28,48% 1,87% 17,46% 31,85% -49,59% 17,65% -8,59% 5,16% 9,93%
Vinstmarginal 32,62% 45,07% 9,64% 46,07% 59,70% -121,11% 18,18% -78,57% 12,12% 58,33%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 98,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,67% -43,75% -286,75% -112,04% -89,35% -176,88% 13,64% 28,57% 24,24% 120,83%
Soliditet 29,26% 33,47% 24,59% 30,95% 34,48% 19,34% 59,88% 78,12% 70,71% 73,87%
Kassalikviditet 101,90% 54,14% 10,19% 30,52% 18,97% 9,97% 135,06% 116,67% 141,03% 341,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...