Visa allt om FXRealm Studios AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 304 83 191 263 199 198 14 66 24 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 137 8 88 157 -241 28 -19 0 6 -9
Resultat efter finansnetto 62 -51 -15 76 -315 29 -11 7 14 -1
Årets resultat 56 -51 -15 76 -308 17 -6 4 9 -1
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 400 410 438 448 100 100 100 100 100
Omsättningstillgångar 157 27 94 55 39 104 28 55 41 18
Tillgångar 481 427 504 493 486 204 128 155 141 118
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 161 105 156 170 94 117 100 106 102 93
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 7 0 5 3 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 31 57 40 32 1 4 4 5 23 15
Kortfristiga skulder 290 265 308 290 391 77 24 39 12 9
Skulder och eget kapital 481 427 504 493 486 204 128 155 141 118
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 0 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 304 83 191 263 199 198 14 66 24 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 218 18 122 190 -213 28 -19 0 6 -9
Nettoomsättningförändring 266,27% -56,54% -27,38% 32,16% 0,51% 1 314,29% -78,79% 175,00% -% -%
Du Pont-modellen 28,48% 1,87% 17,46% 31,85% -49,59% 17,65% -8,59% 5,16% 9,93% -%
Vinstmarginal 45,07% 9,64% 46,07% 59,70% -121,11% 18,18% -78,57% 12,12% 58,33% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 98,43% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning -43,75% -286,75% -112,04% -89,35% -176,88% 13,64% 28,57% 24,24% 120,83% -%
Soliditet 33,47% 24,59% 30,95% 34,48% 19,34% 59,88% 78,12% 70,71% 73,87% 78,81%
Kassalikviditet 54,14% 10,19% 30,52% 18,97% 9,97% 135,06% 116,67% 141,03% 341,67% 200,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...