Visa allt om Nordic Family Group Aktiebolag
Visa allt om Nordic Family Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 15 289 15 495 15 326 11 665 14 320 13 716 12 504 13 269 11 925 12 567
Övrig omsättning - - 25 - - - - 45 61 55
Rörelseresultat (EBIT) 3 437 2 285 3 044 2 232 3 298 3 453 3 527 3 892 3 569 2 066
Resultat efter finansnetto 3 420 2 251 3 040 2 238 3 320 3 497 3 536 3 941 3 652 2 073
Årets resultat 3 5 2 1 305 -7 -6 296 -3 3 917 2 073
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 213 562 904 1 297
Omsättningstillgångar 6 957 5 053 8 175 6 971 7 821 8 820 8 588 8 387 10 875 6 937
Tillgångar 6 957 5 053 8 175 6 971 7 821 8 820 8 801 8 949 11 779 8 234
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 958 1 955 3 658 3 656 2 351 2 359 2 364 2 068 9 071 5 154
Obeskattade reserver 562 562 562 562 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 4 437 2 537 3 955 2 753 5 470 6 461 6 437 6 881 2 708 3 080
Skulder och eget kapital 6 957 5 053 8 175 6 971 7 821 8 820 8 801 8 949 11 779 8 234
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 958 919 1 124 408 1 090 1 061 1 590
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 092 2 247 1 138 1 149 1 295 1 225 973 878 1 156
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 1 009 1 141 992 967 1 070 957 1 062 824 990
Utdelning till aktieägare 0 0 1 708 0 0 0 0 0 7 000 0
Omsättning 15 289 15 495 15 351 11 665 14 320 13 716 12 504 13 314 11 986 12 622
Nyckeltal
Antal anställda 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 822 3 874 3 832 2 916 3 580 3 429 3 126 3 317 2 981 2 513
Personalkostnader per anställd (tkr) 847 803 864 778 762 874 665 743 701 755
Rörelseresultat, EBITDA 3 514 2 331 3 044 2 232 3 298 3 666 3 876 4 263 3 896 2 480
Nettoomsättningförändring -1,33% 1,10% 31,38% -18,54% 4,40% 9,69% -5,77% 11,27% -5,11% -%
Du Pont-modellen 49,42% 45,24% 37,30% 32,22% 42,45% 39,65% 40,18% 44,04% 31,02% 25,21%
Vinstmarginal 22,49% 14,75% 19,89% 19,25% 23,18% 25,50% 28,28% 29,70% 30,64% 16,52%
Bruttovinstmarginal 60,78% 52,60% 55,28% 63,90% 64,61% 65,65% 68,79% 66,30% 66,16% 64,25%
Rörelsekapital/omsättning 16,48% 16,24% 27,53% 36,16% 16,42% 17,20% 17,20% 11,35% 68,49% 30,69%
Soliditet 34,45% 47,37% 50,11% 58,73% 30,06% 26,75% 26,86% 23,11% 77,01% 62,59%
Kassalikviditet 140,95% 174,42% 192,41% 228,22% 130,82% 126,19% 126,53% 111,68% 379,03% 212,56%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...