Visa allt om Hakana IT Konsult AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 4 126 191 346 262 312
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 -6 -8 -17 -36 -63 39 186 96 -54
Resultat efter finansnetto -9 -6 -7 -16 -24 -65 36 185 95 -55
Årets resultat 499 221 -7 -16 -24 -65 36 185 95 -55
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 138 138 138 138 138 138 142 143 146 162
Omsättningstillgångar 841 294 124 127 106 187 308 325 273 283
Tillgångar 979 433 262 266 244 325 450 469 419 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 872 423 202 209 225 249 314 278 293 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 107 10 61 57 19 76 135 191 126 157
Skulder och eget kapital 979 433 262 266 244 325 450 469 419 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 73 0 78
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 4 125 85 0 51 102
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 1 13 12 16 18 46
Utdelning till aktieägare 700 50 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 4 126 191 346 262 312
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 63 96 173 262 312
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 3 70 49 45 75 226
Rörelseresultat, EBITDA -9 -6 -8 -17 -36 -63 41 189 112 -28
Nettoomsättningförändring -% -% -% -100,00% -96,83% -34,03% -44,80% 32,06% -16,03% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -9,84% -19,38% 8,67% 39,66% 23,39% -12,13%
Vinstmarginal -% -% -% -% -600,00% -50,00% 20,42% 53,76% 37,40% -17,31%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 86,54%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% 2 175,00% 88,10% 90,58% 38,73% 56,11% 40,38%
Soliditet 89,07% 97,69% 77,10% 78,57% 92,21% 76,62% 69,78% 59,28% 69,93% 64,72%
Kassalikviditet 785,98% 2 940,00% 203,28% 222,81% 557,89% 246,05% 228,15% 170,16% 216,67% 180,25%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...