Visa allt om Reuterskiöld Media AB
Visa allt om Reuterskiöld Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 80 70 0 162 77 42 22 -38 181 214
Resultat efter finansnetto 55 40 -41 110 21 -6 -39 -378 125 196
Årets resultat 27 22 -3 60 11 -6 2 -286 71 99
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 489 1 489 1 489 1 495 1 508 1 520 1 536 1 523 1 406 1 414
Omsättningstillgångar 207 356 186 153 189 130 161 391 367 601
Tillgångar 1 696 1 845 1 676 1 649 1 696 1 650 1 696 1 915 1 773 2 015
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 591 564 542 545 485 474 480 479 765 694
Obeskattade reserver 56 40 28 68 40 34 34 86 182 148
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 154 256 333 436 538 641 743 846 450 650
Kortfristiga skulder 895 985 772 600 634 502 439 504 377 523
Skulder och eget kapital 1 696 1 845 1 676 1 649 1 696 1 650 1 696 1 915 1 773 2 015
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 100 140 140 75 200 0 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 190 120 15 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 75 55 22 48 76 44 24 65 0 29
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 658 675 405 581 680 581 585 561 704 831
Personalkostnader per anställd (tkr) 300 201 59 179 297 228 142 266 2 129
Rörelseresultat, EBITDA 80 70 6 174 89 58 38 -32 189 227
Nettoomsättningförändring -2,52% 66,67% -30,29% -14,56% 17,04% -0,68% 4,28% -20,31% -15,28% -%
Du Pont-modellen 4,83% 3,96% 0,00% 9,82% 4,54% 2,55% 1,83% -1,62% 10,38% 11,56%
Vinstmarginal 12,46% 10,81% 0,00% 27,88% 11,32% 7,23% 5,30% -5,53% 26,14% 28,04%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -104,56% -93,19% -144,69% -76,94% -65,44% -64,03% -47,52% -20,14% -1,42% 9,39%
Soliditet 37,42% 32,26% 33,64% 36,09% 30,33% 30,25% 29,78% 28,25% 50,54% 39,73%
Kassalikviditet 23,13% 36,14% 24,09% 25,50% 29,81% 25,90% 36,67% 77,58% 97,35% 114,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...