Visa allt om Ronneby Blixtbud AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 14 143 9 656 9 222 7 537 7 155 7 305 8 454 6 880 7 049 6 621
Övrig omsättning - 38 - 19 - - 2 3 74 162
Rörelseresultat (EBIT) 1 023 -65 293 198 -225 165 64 26 4 600
Resultat efter finansnetto 1 119 47 276 198 -233 156 56 18 5 608
Årets resultat 802 47 221 198 -233 115 40 10 4 444
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 30 44 60 47 59 107 90 90 86
Omsättningstillgångar 4 038 2 009 2 002 1 693 1 372 1 696 1 750 1 668 1 484 1 608
Tillgångar 4 059 2 039 2 045 1 753 1 419 1 755 1 857 1 757 1 574 1 694
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 651 850 953 732 534 867 752 712 703 724
Obeskattade reserver 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 269 1 189 1 093 1 021 886 888 1 105 1 045 872 970
Skulder och eget kapital 4 059 2 039 2 045 1 753 1 419 1 755 1 857 1 757 1 574 1 694
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 420 162 584 292
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 320 4 322 3 838 3 334 3 323 3 212 3 782 3 103 2 486 2 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 1 914 1 436 1 209 966 1 024 971 1 251 1 004 1 049 804
Utdelning till aktieägare 800 0 150 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 14 143 9 694 9 222 7 556 7 155 7 305 8 456 6 883 7 123 6 783
Nyckeltal
Antal anställda 17 14 0 11 11 11 14 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 832 690 - 685 650 664 604 573 587 662
Personalkostnader per anställd (tkr) 401 380 - 349 363 375 386 351 333 341
Rörelseresultat, EBITDA 1 029 -57 309 216 -206 206 106 65 35 624
Nettoomsättningförändring 46,47% 4,71% 22,36% 5,34% -2,05% -13,59% 22,88% -2,40% 6,46% -%
Du Pont-modellen 27,79% 2,70% 14,33% 12,15% -15,72% 9,40% 3,45% 1,54% 0,51% 36,36%
Vinstmarginal 7,98% 0,57% 3,18% 2,83% -3,12% 2,26% 0,76% 0,39% 0,11% 9,30%
Bruttovinstmarginal 82,13% 85,53% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 91,96% 89,29% 89,91%
Rörelsekapital/omsättning 12,51% 8,49% 9,86% 8,92% 6,79% 11,06% 7,63% 9,06% 8,68% 9,64%
Soliditet 43,33% 41,69% 46,60% 41,76% 37,63% 49,40% 40,50% 40,52% 44,66% 42,74%
Kassalikviditet 177,96% 168,97% 183,17% 165,82% 154,85% 190,99% 158,37% 159,62% 170,18% 165,77%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...