Visa allt om Veriscan Security AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 740 6 858 7 216 7 364 10 459 10 669 11 112 9 992 8 501 8 164
Övrig omsättning 829 946 1 412 692 310 983 862 1 251 1 559 30
Rörelseresultat (EBIT) 166 -1 300 324 -784 485 345 180 148 316 250
Resultat efter finansnetto -58 -1 634 15 -1 080 124 15 -162 -231 24 30
Årets resultat -58 -1 634 15 -1 080 115 12 -162 -231 2 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 815 5 291 4 937 4 149 4 271 4 782 4 603 4 527 4 040 3 129
Omsättningstillgångar 1 737 2 695 3 525 3 333 3 185 3 121 2 710 3 129 2 234 2 132
Tillgångar 7 552 7 986 8 463 7 481 7 456 7 902 7 314 7 656 6 274 5 262
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 058 1 615 1 969 1 953 1 040 920 409 571 801 803
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 756 3 179 3 476 2 215 2 206 3 284 1 088 1 585 830 965
Kortfristiga skulder 1 739 3 192 3 018 3 313 4 210 3 698 5 817 5 501 4 642 3 493
Skulder och eget kapital 7 552 7 986 8 463 7 481 7 456 7 902 7 314 7 656 6 274 5 262
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 1 041 996 1 149 801 1 754 1 585
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 2 624 3 541 3 562 3 771 3 182 4 277 4 712 4 163 2 743 2 267
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 265 1 538 1 607 1 712 1 847 2 389 2 623 2 290 1 990 1 640
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 569 7 804 8 628 8 056 10 769 11 652 11 974 11 243 10 060 8 194
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 8 9 12 13 13 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 123 980 1 031 921 1 162 889 855 769 708 742
Personalkostnader per anställd (tkr) 708 825 762 726 704 640 652 580 544 505
Rörelseresultat, EBITDA 1 369 -148 1 264 162 1 390 1 233 1 070 1 022 1 091 1 558
Nettoomsättningförändring -1,72% -4,96% -2,01% -29,59% -1,97% -3,99% 11,21% 17,54% 4,13% -%
Du Pont-modellen 2,22% -16,20% 3,96% -10,47% 6,61% 4,47% 2,67% 2,05% 5,07% 4,90%
Vinstmarginal 2,49% -18,87% 4,64% -10,63% 4,71% 3,31% 1,75% 1,57% 3,74% 3,16%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -0,03% -7,25% 7,03% 0,27% -9,80% -5,41% -27,96% -23,74% -28,33% -16,67%
Soliditet 27,25% 20,22% 23,27% 26,11% 13,95% 11,64% 5,59% 7,46% 12,77% 15,26%
Kassalikviditet 99,88% 84,43% 116,80% 100,60% 75,65% 84,40% 46,59% 56,88% 48,13% 61,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...