Visa allt om André&Sajo Investment AB
Visa allt om André&Sajo Investment AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 490 3 653 7 365 3 131
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 -1 0 -4 -6 -13 -15 -267 -22 16
Resultat efter finansnetto 1 1 0 -5 -6 -13 -15 -261 -19 18
Årets resultat 1 1 0 -5 -6 -13 -15 -261 -19 13
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 7 9 13 0
Omsättningstillgångar 61 60 58 58 58 59 58 59 321 402
Tillgångar 61 60 58 58 58 62 65 68 335 402
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 27 26 25 25 30 36 49 65 326 373
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 35 34 33 33 28 26 15 4 10 29
Skulder och eget kapital 61 60 58 58 58 62 65 68 335 402
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 0 17 17 17
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - 0 0 0 0 6 5 5
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 490 3 653 7 365 3 131
Nyckeltal
Antal anställda - - - 0 0 0 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 490 3 653 7 365 3 131
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - 23 22 22
Rörelseresultat, EBITDA -1 -1 0 -4 -3 -10 -12 -263 -16 18
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -100,00% -86,59% -50,40% 135,23% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -21,54% -383,82% -5,67% 4,48%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -2,86% -7,14% -0,26% 0,57%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% 1,43% -5,97% 0,48% 2,20%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% 8,78% 1,51% 4,22% 11,91%
Soliditet 44,26% 43,33% 43,10% 43,10% 51,72% 58,06% 75,38% 95,59% 97,31% 92,79%
Kassalikviditet 8,57% 5,88% 0,00% 0,00% 0,00% 3,85% 0,00% 50,00% 1 650,00% 1 110,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...