Visa allt om Westerberg-Öhrnell AB
Visa allt om Westerberg-Öhrnell AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 140 383 61 0 4 59 99 125 64 350
Övrig omsättning - - - - - 23 22 25 19 6
Rörelseresultat (EBIT) 49 114 26 -10 -34 -26 -22 -13 -11 -12
Resultat efter finansnetto 49 114 26 -10 -52 -11 18 -69 -6 6
Årets resultat 46 114 26 -10 -52 -11 18 -69 -6 6
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 105 100 100 100 100 102 102 104 107 115
Omsättningstillgångar 279 216 146 111 142 202 232 204 285 269
Tillgångar 384 316 246 211 242 304 335 309 392 384
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 207 190 75 50 12 64 75 57 126 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 177 124 169 161 229 240 260 251 266 252
Skulder och eget kapital 384 316 246 211 242 304 335 309 392 384
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 - 0 0 0 0 30
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 70 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 8
Utdelning till aktieägare 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 140 383 61 0 4 82 121 150 83 356
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 - 0 - 0 0 0 0 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 383 - - - - - - - 350
Personalkostnader per anställd (tkr) - 51 - - - - - - - 50
Rörelseresultat, EBITDA 49 114 26 -10 -32 -26 -20 -10 -3 -4
Nettoomsättningförändring -63,45% 527,87% -% -100,00% -93,22% -40,40% -20,80% 95,31% -81,71% -%
Du Pont-modellen 12,76% 36,08% 10,57% -% -14,05% -1,97% 5,07% -2,27% -1,53% 1,56%
Vinstmarginal 35,00% 29,77% 42,62% -% -850,00% -10,17% 17,17% -5,60% -9,38% 1,71%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 72,86% 24,02% -37,70% -% -2 175,00% -64,41% -28,28% -37,60% 29,69% 4,86%
Soliditet 53,91% 60,13% 30,49% 23,70% 4,96% 21,05% 22,39% 18,45% 32,14% 34,11%
Kassalikviditet 155,37% 172,58% 86,39% 68,94% 62,01% 73,33% 79,23% 70,92% 97,37% 96,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...