Visa allt om Nilsvallens Entreprenad AB
Visa allt om Nilsvallens Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 677 7 864 6 074 2 703 529 899 1 458 723 1 116 1 975
Övrig omsättning 83 - - - - - 72 - 100 66
Rörelseresultat (EBIT) -225 587 -437 -47 501 301 261 -104 415 1 091
Resultat efter finansnetto -242 556 -474 -53 495 291 243 -125 393 1 057
Årets resultat -242 546 -474 -53 508 215 127 40 209 711
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 589 441 296 0 293 433 572 655 484
Omsättningstillgångar 926 1 029 798 1 265 1 276 624 1 056 330 731 407
Tillgångar 1 368 1 618 1 239 1 561 1 276 918 1 489 902 1 386 891
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 359 601 55 528 1 163 655 641 514 473 148
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 194 194 124 307 369
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 207 267
Kortfristiga skulder 1 009 1 017 1 184 1 032 113 68 654 265 399 108
Skulder och eget kapital 1 368 1 618 1 239 1 561 1 276 918 1 489 902 1 386 891
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 252 336 196 0 0 0 120 150 150 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 821 2 022 1 640 807 0 108 133 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 1 040 608 608 167 0 28 120 42 40 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 581 0 200 0 0 0 0
Omsättning 6 760 7 864 6 074 2 703 529 899 1 530 723 1 216 2 041
Nyckeltal
Antal anställda 6 7 7 5 2 3 3 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 113 1 123 868 541 265 300 486 362 558 988
Personalkostnader per anställd (tkr) 454 445 349 213 - 23 92 96 95 36
Rörelseresultat, EBITDA -137 689 -337 -40 501 440 400 35 533 1 183
Nettoomsättningförändring -15,09% 29,47% 124,71% 410,96% -41,16% -38,34% 101,66% -35,22% -43,49% -%
Du Pont-modellen -16,45% 36,28% -35,11% -2,37% 40,52% 32,79% 17,60% -11,31% 30,09% 122,56%
Vinstmarginal -3,37% 7,46% -7,16% -1,37% 97,73% 33,48% 17,97% -14,11% 37,37% 55,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,24% 0,15% -6,35% 8,62% 219,85% 61,85% 27,57% 8,99% 29,75% 15,14%
Soliditet 26,24% 37,14% 4,44% 33,82% 91,14% 86,93% 52,65% 66,88% 50,08% 46,43%
Kassalikviditet 91,77% 101,18% 67,40% 122,58% 1 129,20% 917,65% 161,47% 124,53% 183,21% 376,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...