Visa allt om Optisk Vision Göteborg AB
Visa allt om Optisk Vision Göteborg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 15 329 13 670 11 460 12 399 16 232 16 896 16 524 16 091 17 105 15 205
Övrig omsättning - - - - 186 - - 2 - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 572 1 354 572 759 1 645 1 016 843 106 664 1 278
Resultat efter finansnetto 1 572 1 356 589 805 1 677 1 021 858 175 720 1 280
Årets resultat 1 209 2 146 501 748 897 540 490 94 345 625
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 288 1 393 745 948 1 161 1 166 742 981 1 047 863
Omsättningstillgångar 3 388 4 190 3 823 4 445 4 954 4 489 4 355 3 293 3 479 3 050
Tillgångar 4 676 5 583 4 568 5 393 6 115 5 655 5 097 4 273 4 526 3 914
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 319 2 250 604 852 1 105 1 408 1 368 978 985 940
Obeskattade reserver 0 0 1 414 1 485 1 709 1 275 1 003 827 805 580
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 3 357 3 334 2 550 3 056 3 301 2 972 2 726 2 468 2 737 2 394
Skulder och eget kapital 4 676 5 583 4 568 5 393 6 115 5 655 5 097 4 273 4 526 3 914
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 487 502 863 959 730
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 150 -
Löner till övriga anställda 3 511 3 251 3 103 3 203 3 649 3 041 3 046 2 539 2 238 2 059
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 302 1 070 991 1 224 1 232 1 355 1 252 1 420 1 223 1 045
Utdelning till aktieägare 1 000 2 140 500 750 1 000 1 200 500 100 100 100
Omsättning 15 329 13 670 11 460 12 399 16 418 16 896 16 524 16 093 17 105 15 205
Nyckeltal
Antal anställda 8 8 8 9 10 11 11 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 916 1 709 1 433 1 378 1 623 1 536 1 502 1 463 1 555 1 521
Personalkostnader per anställd (tkr) 608 544 520 503 501 454 450 470 427 393
Rörelseresultat, EBITDA 1 885 1 671 752 1 009 1 898 1 381 1 207 512 985 1 546
Nettoomsättningförändring 12,14% 19,28% -7,57% -23,61% -3,93% 2,25% 2,69% -5,93% 12,50% -%
Du Pont-modellen 33,62% 24,29% 12,94% 14,93% 27,67% 18,05% 16,85% 4,21% 15,95% 32,83%
Vinstmarginal 10,26% 9,92% 5,16% 6,49% 10,42% 6,04% 5,20% 1,12% 4,22% 8,45%
Bruttovinstmarginal 69,98% 70,20% 70,38% 70,89% 70,85% 68,31% 66,68% 66,67% 62,48% 64,81%
Rörelsekapital/omsättning 0,20% 6,26% 11,11% 11,20% 10,18% 8,98% 9,86% 5,13% 4,34% 4,31%
Soliditet 28,21% 40,30% 37,37% 36,09% 38,67% 41,52% 41,34% 36,82% 34,57% 34,69%
Kassalikviditet 94,34% 118,39% 139,92% 137,89% 141,71% 131,56% 137,64% 106,69% 102,48% 97,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...