Visa allt om Stefan Trygg Rörservice AB
Visa allt om Stefan Trygg Rörservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 015 1 026 1 089 1 114 1 702 1 201 1 188 1 447 1 368 1 688
Övrig omsättning - - - - - - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 52 46 24 -64 -31 20 36 -18 27
Resultat efter finansnetto -49 45 38 18 -70 -39 15 29 -24 19
Årets resultat -49 32 38 18 -70 -39 11 24 -24 16
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 15 19 0 0 0 2 8 14 19
Omsättningstillgångar 179 275 262 144 125 287 277 204 213 228
Tillgångar 189 290 281 144 125 287 279 212 226 248
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 116 84 46 28 99 88 77 53 78
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 21 46 43 39 5 48 48 11 50 29
Kortfristiga skulder 101 128 154 60 92 141 144 124 124 142
Skulder och eget kapital 189 290 281 144 125 287 279 212 226 248
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 130 170 220 212 155 190 250 305
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 364 202 47 37 59 0 20 50 50 50
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 170 127 132 129 149 137 115 143 150 162
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 015 1 026 1 089 1 114 1 702 1 201 1 193 1 447 1 368 1 688
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 508 513 545 557 851 1 201 594 724 684 844
Personalkostnader per anställd (tkr) 267 167 155 169 220 351 145 193 230 260
Rörelseresultat, EBITDA -39 57 51 24 -64 -29 26 42 -12 33
Nettoomsättningförändring -1,07% -5,79% -2,24% -34,55% 41,72% 1,09% -17,90% 5,77% -18,96% -%
Du Pont-modellen -23,28% 17,93% 16,37% 16,67% -51,20% -10,80% 7,17% 16,98% -7,96% 10,89%
Vinstmarginal -4,33% 5,07% 4,22% 2,15% -3,76% -2,58% 1,68% 2,49% -1,32% 1,60%
Bruttovinstmarginal 72,32% 57,12% 57,39% 58,53% 42,30% 52,37% 53,28% 52,73% 56,65% 54,44%
Rörelsekapital/omsättning 7,68% 14,33% 9,92% 7,54% 1,94% 12,16% 11,20% 5,53% 6,51% 5,09%
Soliditet 35,45% 40,00% 29,89% 31,94% 22,40% 34,49% 31,54% 36,32% 23,45% 31,45%
Kassalikviditet 177,23% 214,84% 170,13% 240,00% 135,87% 203,55% 192,36% 87,10% 75,00% 103,52%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...