Visa allt om Stefan Trygg Rörservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 026 1 089 1 114 1 702 1 201 1 188 1 447 1 368 1 688 1 445
Övrig omsättning - - - - - 5 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 52 46 24 -64 -31 20 36 -18 27 4
Resultat efter finansnetto 45 38 18 -70 -39 15 29 -24 19 -8
Årets resultat 32 38 18 -70 -39 11 24 -24 16 -8
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 19 0 0 0 2 8 14 19 13
Omsättningstillgångar 275 262 144 125 287 277 204 213 228 138
Tillgångar 290 281 144 125 287 279 212 226 248 150
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 116 84 46 28 99 88 77 53 78 62
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 46 43 39 5 48 48 11 50 29 7
Kortfristiga skulder 128 154 60 92 141 144 124 124 142 81
Skulder och eget kapital 290 281 144 125 287 279 212 226 248 150
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 130 170 220 212 155 190 250 305 198
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 202 47 37 59 0 20 50 50 50 32
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 127 132 129 149 137 115 143 150 162 120
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 026 1 089 1 114 1 702 1 201 1 193 1 447 1 368 1 688 1 445
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 513 545 557 851 1 201 594 724 684 844 723
Personalkostnader per anställd (tkr) 167 155 169 220 351 145 193 230 260 179
Rörelseresultat, EBITDA 57 51 24 -64 -29 26 42 -12 33 12
Nettoomsättningförändring -5,79% -2,24% -34,55% 41,72% 1,09% -17,90% 5,77% -18,96% 16,82% -%
Du Pont-modellen 17,93% 16,37% 16,67% -51,20% -10,80% 7,17% 16,98% -7,96% 10,89% 2,67%
Vinstmarginal 5,07% 4,22% 2,15% -3,76% -2,58% 1,68% 2,49% -1,32% 1,60% 0,28%
Bruttovinstmarginal 57,12% 57,39% 58,53% 42,30% 52,37% 53,28% 52,73% 56,65% 54,44% 57,44%
Rörelsekapital/omsättning 14,33% 9,92% 7,54% 1,94% 12,16% 11,20% 5,53% 6,51% 5,09% 3,94%
Soliditet 40,00% 29,89% 31,94% 22,40% 34,49% 31,54% 36,32% 23,45% 31,45% 41,33%
Kassalikviditet 214,84% 170,13% 240,00% 135,87% 203,55% 192,36% 87,10% 75,00% 103,52% 102,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...