Visa allt om ASKARA International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697 264
Övrig omsättning - - - - - - 4 - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) -138 215 343 -91 180 129 -6 239 200 -203
Resultat efter finansnetto -143 169 340 -92 177 44 -10 238 200 -204
Årets resultat -86 74 248 -101 127 8 32 127 228 -263
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 71 71 71 71 0 17 26 34
Omsättningstillgångar 291 677 771 296 288 222 251 423 425 52
Tillgångar 291 677 842 367 358 293 251 440 451 86
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 63 150 76 -173 -72 -199 -207 -239 -366 -594
Obeskattade reserver 0 57 0 0 0 0 0 60 0 17
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 104 158 289 18 19 78 62 99 412 472
Kortfristiga skulder 124 312 477 522 411 414 395 520 405 191
Skulder och eget kapital 291 677 842 367 358 293 251 440 451 86
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 278 381 0 290 161 229 65 219 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 11 90 0 0 0 2 76 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 111 128 123 28 91 50 74 21 90 33
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 35 702 1 045 275 668 672 352 495 700 264
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697 264
Personalkostnader per anställd (tkr) 111 406 524 118 385 215 303 94 387 175
Rörelseresultat, EBITDA -138 215 343 -91 180 129 -6 248 209 -194
Nettoomsättningförändring -95,01% -32,82% 280,00% -58,83% -0,60% 93,10% -29,70% -28,98% 164,02% -%
Du Pont-modellen -47,42% 31,76% 40,74% -24,80% 50,84% 44,37% -1,99% 54,32% 44,79% -236,05%
Vinstmarginal -394,29% 30,63% 32,82% -33,09% 27,25% 19,35% -1,44% 48,28% 28,98% -76,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 477,14% 51,99% 28,13% -82,18% -18,41% -28,57% -41,38% -19,60% 2,87% -52,65%
Soliditet 21,65% 28,72% 9,03% -47,14% -20,11% -67,92% -82,47% -44,50% -81,15% -676,47%
Kassalikviditet 234,68% 216,99% 161,64% 56,70% 70,07% 53,62% 63,54% 81,35% 104,94% 27,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...