Visa allt om ASKARA International AB
Visa allt om ASKARA International AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 52 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697
Övrig omsättning - - - - - - - 4 - 3
Rörelseresultat (EBIT) 20 -138 215 343 -91 180 129 -6 239 200
Resultat efter finansnetto 19 -143 169 340 -92 177 44 -10 238 200
Årets resultat 19 -86 74 248 -101 127 8 32 127 228
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 175 0 0 71 71 71 71 0 17 26
Omsättningstillgångar 23 291 677 771 296 288 222 251 423 425
Tillgångar 198 291 677 842 367 358 293 251 440 451
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 82 63 150 76 -173 -72 -199 -207 -239 -366
Obeskattade reserver 0 0 57 0 0 0 0 0 60 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 104 158 289 18 19 78 62 99 412
Kortfristiga skulder 113 124 312 477 522 411 414 395 520 405
Skulder och eget kapital 198 291 677 842 367 358 293 251 440 451
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 278 381 0 290 161 229 65 219
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 11 90 0 0 0 2 76
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 111 128 123 28 91 50 74 21 90
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 52 35 702 1 045 275 668 672 352 495 700
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 35 702 1 045 275 668 672 348 495 697
Personalkostnader per anställd (tkr) - 111 406 524 118 385 215 303 94 387
Rörelseresultat, EBITDA 20 -138 215 343 -91 180 129 -6 248 209
Nettoomsättningförändring 48,57% -95,01% -32,82% 280,00% -58,83% -0,60% 93,10% -29,70% -28,98% -%
Du Pont-modellen 10,10% -47,42% 31,76% 40,74% -24,80% 50,84% 44,37% -1,99% 54,32% 44,79%
Vinstmarginal 38,46% -394,29% 30,63% 32,82% -33,09% 27,25% 19,35% -1,44% 48,28% 28,98%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -173,08% 477,14% 51,99% 28,13% -82,18% -18,41% -28,57% -41,38% -19,60% 2,87%
Soliditet 41,41% 21,65% 28,72% 9,03% -47,14% -20,11% -67,92% -82,47% -44,50% -81,15%
Kassalikviditet 20,35% 234,68% 216,99% 161,64% 56,70% 70,07% 53,62% 63,54% 81,35% 104,94%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...