Visa allt om Heijbel & Co AB
Visa allt om Heijbel & Co AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 121 165 277 1 288 1 027 1 309 874 643 770 823
Övrig omsättning 4 48 39 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -200 -75 -103 465 -263 -15 -11 16 -63 292
Resultat efter finansnetto 36 115 121 453 -267 -29 -27 2 -71 286
Årets resultat 25 84 89 417 -267 -29 -27 2 -71 261
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 404 61 76 0 0 19 65 84 89 25
Omsättningstillgångar 55 486 602 291 242 340 317 411 384 358
Tillgångar 459 547 678 291 242 359 381 495 473 383
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 151 326 242 153 -264 3 31 59 57 227
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 85 135 33 0 0 79 71 18 14
Kortfristiga skulder 288 136 302 106 506 356 271 366 398 141
Skulder och eget kapital 459 547 678 291 242 359 381 495 473 383
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD - - - 187 0 490 316 130 270 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 30 - 0 692 0 0 0 0 3
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 3 - 57 218 157 100 41 86 1
Utdelning till aktieägare 0 200 0 0 0 0 0 0 0 100
Omsättning 125 213 316 1 288 1 027 1 309 874 643 770 823
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 121 165 277 1 288 1 027 1 309 874 643 770 823
Personalkostnader per anställd (tkr) 56 37 310 282 914 662 432 183 375 448
Rörelseresultat, EBITDA -184 -59 -102 465 -244 31 21 47 -35 313
Nettoomsättningförändring -26,67% -40,43% -78,49% 25,41% -21,54% 49,77% 35,93% -16,49% -6,44% -%
Du Pont-modellen 11,11% 22,85% 20,21% 160,14% -107,85% -4,18% -2,62% 3,23% -13,11% 76,24%
Vinstmarginal 42,15% 75,76% 49,46% 36,18% -25,41% -1,15% -1,14% 2,49% -8,05% 35,48%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 61,37% 87,11% 100,00% 100,00% 98,86% 99,38% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -192,56% 212,12% 108,30% 14,36% -25,71% -1,22% 5,26% 7,00% -1,82% 26,37%
Soliditet 32,90% 59,60% 35,69% 52,58% -109,09% 0,84% 8,14% 11,92% 12,05% 59,27%
Kassalikviditet 19,10% 357,35% 199,34% 274,53% 47,83% 95,51% 116,97% 112,30% 96,48% 253,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...