Visa allt om Apnea Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Nettoomsättning 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056 1 836
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 149 290 -646 -80 -128 23 30 57 203 45
Resultat efter finansnetto 132 269 -660 -81 -126 5 17 59 204 45
Årets resultat 132 269 -660 -81 -126 0 3 30 172 45
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06 2006-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 10 0 0 14
Omsättningstillgångar 758 739 705 1 189 1 296 826 978 981 1 099 595
Tillgångar 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 100 -291 -559 101 101 182 216 243 288 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 537 878 895 892 966 325 311 212 137 36
Kortfristiga skulder 120 153 369 196 228 319 460 526 674 456
Skulder och eget kapital 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
2006-06
Löner till styrelse & VD 0 - - 279 175 455 549 504 378 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 300 314 269 398 543 522 591 640 939 559
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 210 242 175 306 362 493 883 568 553 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 35 30 75 0
Omsättning 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056 1 836
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 2 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 071 1 147 988 1 823 538 731 915 819 1 019 612
Personalkostnader per anställd (tkr) 559 555 479 1 005 559 518 611 211 646 498
Rörelseresultat, EBITDA 149 290 -646 -80 -128 33 30 57 203 51
Nettoomsättningförändring -6,63% 16,09% -45,80% 69,58% -51,00% -20,10% 11,76% -19,60% 66,45% -%
Du Pont-modellen 19,79% 39,51% -91,35% -6,48% -9,65% 2,78% 3,54% 6,01% 18,65% 7,39%
Vinstmarginal 14,01% 25,46% -65,18% -4,22% -11,63% 1,05% 1,27% 2,40% 6,71% 2,45%
Bruttovinstmarginal 99,44% 100,00% 61,84% 77,07% 99,72% 97,58% 98,43% 98,33% 88,81% 93,36%
Rörelsekapital/omsättning 59,57% 51,09% 34,01% 54,47% 99,35% 23,11% 18,86% 18,52% 13,91% 7,57%
Soliditet 13,19% -39,38% -79,29% 8,49% 7,79% 22,03% 21,86% 24,77% 26,21% 19,21%
Kassalikviditet 631,67% 483,01% 191,06% 606,63% 568,42% 258,93% 212,61% 186,50% 163,06% 130,48%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...