Visa allt om Apnea Sweden AB
Visa allt om Apnea Sweden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 089 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 260 149 290 -646 -80 -128 23 30 57 203
Resultat efter finansnetto 228 132 269 -660 -81 -126 5 17 59 204
Årets resultat 228 132 269 -660 -81 -126 0 3 30 172
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Omsättningstillgångar 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 978 981 1 099
Tillgångar 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 328 100 -291 -559 101 101 182 216 243 288
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 581 537 878 895 892 966 325 311 212 137
Kortfristiga skulder 135 120 153 369 196 228 319 460 526 674
Skulder och eget kapital 1 043 758 739 705 1 189 1 296 826 988 981 1 099
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 0 - - 279 175 455 549 504 378
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 338 300 314 269 398 543 522 591 640 939
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 149 210 242 175 306 362 493 883 568 553
Utdelning till aktieägare 100 0 0 0 0 0 0 35 30 75
Omsättning 1 089 1 071 1 147 988 1 823 1 075 2 194 2 746 2 457 3 056
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 089 1 071 1 147 988 1 823 538 731 915 819 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) 594 559 555 479 1 005 559 518 611 211 646
Rörelseresultat, EBITDA 260 149 290 -646 -80 -128 33 30 57 203
Nettoomsättningförändring 1,68% -6,63% 16,09% -45,80% 69,58% -51,00% -20,10% 11,76% -19,60% -%
Du Pont-modellen 24,93% 19,79% 39,51% -91,35% -6,48% -9,65% 2,78% 3,54% 6,01% 18,65%
Vinstmarginal 23,88% 14,01% 25,46% -65,18% -4,22% -11,63% 1,05% 1,27% 2,40% 6,71%
Bruttovinstmarginal 98,90% 99,44% 100,00% 61,84% 77,07% 99,72% 97,58% 98,43% 98,33% 88,81%
Rörelsekapital/omsättning 83,38% 59,57% 51,09% 34,01% 54,47% 99,35% 23,11% 18,86% 18,52% 13,91%
Soliditet 31,45% 13,19% -39,38% -79,29% 8,49% 7,79% 22,03% 21,86% 24,77% 26,21%
Kassalikviditet 772,59% 631,67% 483,01% 191,06% 606,63% 568,42% 258,93% 212,61% 186,50% 163,06%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...