Visa allt om Gösta Karlsson Buss Aktiebolag
Visa allt om Gösta Karlsson Buss Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 282 255 189 537 859 974 983 1 007 938 966
Övrig omsättning - - - 245 - - 11 - 6 -
Rörelseresultat (EBIT) 26 -4 -325 327 109 136 128 54 41 78
Resultat efter finansnetto 26 -5 -325 321 93 127 127 43 25 63
Årets resultat 26 -5 -182 315 41 48 29 0 1 62
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 46 49 52 610 705 153 196 239 275
Omsättningstillgångar 212 143 255 806 189 146 262 172 176 170
Tillgångar 255 189 304 857 798 851 415 368 415 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 151 156 438 223 182 135 106 106 105
Obeskattade reserver 48 0 0 143 249 211 150 65 23 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 54 235 0 1 85 193
Kortfristiga skulder 79 39 149 277 273 223 131 196 202 148
Skulder och eget kapital 255 189 304 857 798 851 415 368 415 445
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 411 273 385 390 429 389 396 277
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 198 189 0 3 8 0 0 10 4 23
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader 22 19 42 28 32 135 149 142 127 95
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0
Omsättning 282 255 189 782 859 974 994 1 007 944 966
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 282 255 189 537 859 974 983 1 007 938 483
Personalkostnader per anställd (tkr) 224 210 453 304 426 525 583 541 529 203
Rörelseresultat, EBITDA 29 -1 -322 330 204 230 171 97 84 152
Nettoomsättningförändring 10,59% 34,92% -64,80% -37,49% -11,81% -0,92% -2,38% 7,36% -2,90% -%
Du Pont-modellen 10,20% -2,12% -106,91% 38,16% 13,66% 15,98% 30,84% 14,67% 9,88% 17,53%
Vinstmarginal 9,22% -1,57% -171,96% 60,89% 12,69% 13,96% 13,02% 5,36% 4,37% 8,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 72,36%
Rörelsekapital/omsättning 47,16% 40,78% 56,08% 98,51% -9,78% -7,91% 13,33% -2,38% -2,77% 2,28%
Soliditet 65,27% 79,89% 51,32% 63,41% 50,94% 39,66% 59,17% 41,52% 29,53% 23,60%
Kassalikviditet 268,35% 366,67% 171,14% 290,97% 69,23% 65,47% 200,00% 87,76% 87,13% 114,86%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...