Visa allt om Humanpeak and balance AB
Visa allt om Humanpeak and balance AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 4 502 3 418 2 931 2 117 2 625 1 648 386 691 408 0
Övrig omsättning - 6 - 1 - 6 318 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 279 1 363 858 1 107 1 076 298 -71 15 196 -21
Resultat efter finansnetto 1 250 1 311 847 1 098 1 052 11 -72 16 195 -21
Årets resultat 707 757 432 588 580 5 11 9 135 -21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 290 4 763 1 476 937 787 502 174 171 45 1
Omsättningstillgångar 2 307 1 384 2 337 2 445 2 133 788 639 917 615 50
Tillgångar 7 597 6 147 3 812 3 383 2 921 1 290 812 1 088 659 51
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 195 2 488 1 730 1 298 710 130 125 114 105 -30
Obeskattade reserver 1 470 1 143 828 597 314 46 44 55 55 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 269 1 428 40 40 40 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 663 1 089 1 214 1 448 1 857 1 114 644 919 499 81
Skulder och eget kapital 7 597 6 147 3 812 3 383 2 921 1 290 812 1 088 659 51
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 240 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 115 91 51 21 30 9 0 74 4 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 502 3 424 2 931 2 118 2 625 1 654 704 691 408 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 1 0 0 1 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 2 625 - - 691 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 66 - - 343 - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 332 1 403 880 1 125 1 088 310 -61 24 197 -20
Nettoomsättningförändring 31,71% 16,62% 38,45% -% 59,28% 326,94% -44,14% 69,36% -% -%
Du Pont-modellen 16,85% 22,17% 22,56% 32,99% 39,13% 23,10% -8,74% 1,47% 29,74% -%
Vinstmarginal 28,43% 39,88% 29,34% 52,72% 43,54% 18,08% -18,39% 2,32% 48,04% -%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,46% 79,73% 48,70% 100,00% 100,00% -%
Rörelsekapital/omsättning 36,52% 8,63% 38,31% 47,09% 10,51% -19,78% -1,30% -0,29% 28,43% -%
Soliditet 57,15% 54,98% 62,33% 51,37% 32,23% 12,71% 19,39% 14,12% 21,94% -58,82%
Kassalikviditet 347,96% 127,09% 175,29% 159,67% 105,28% 24,51% 88,35% 99,78% 123,25% 61,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2012 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...