Visa allt om Solidhus i Kungsbacka AB
Visa allt om Solidhus i Kungsbacka AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -359 -19 -15 -25 -16 -27 -30 -18 -18 -16
Resultat efter finansnetto 93 540 -17 -8 112 620 12 378 42 739 36 368 33 770 -16
Årets resultat 93 540 -17 -8 112 570 12 378 42 763 36 367 33 787 0
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 429 13 679 15 658 15 658 15 658 17 258 250 550 950 1 270
Omsättningstillgångar 106 504 2 622 661 675 1 706 59 536 104 466 96 047 42 880 95 937
Tillgångar 109 933 16 301 16 318 16 332 17 364 76 794 104 716 96 597 43 830 97 207
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 109 816 16 276 16 293 16 301 17 339 76 769 89 391 56 627 35 260 1 473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 14 14 31
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 8 095 8 546 8 812
Kortfristiga skulder 118 25 25 31 25 25 10 325 31 860 10 86 891
Skulder och eget kapital 109 933 16 301 16 318 16 332 17 364 76 794 104 716 96 597 43 830 97 207
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 107 930 0 0 0 1 150 0 25 000 10 000 15 000 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -359 -19 -15 -25 -16 -27 -30 -18 -18 -16
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 99,89% 99,85% 99,85% 99,81% 99,86% 99,97% 85,37% 58,63% 80,47% 1,54%
Kassalikviditet 90 257,63% 10 488,00% 2 644,00% 2 177,42% 6 824,00% 238 144,00% 1 011,78% 301,47% 428 800,00% 110,41%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...