Visa allt om Gummicentra i Hällefors AB
Visa allt om Gummicentra i Hällefors AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 940 4 466 4 124 5 962 5 381 4 997 4 707 5 749 6 888 5 468
Övrig omsättning 1 197 176 526 486 796 718 1 879 988 2 685
Rörelseresultat (EBIT) 3 172 430 -223 102 170 -476 78 155 397
Resultat efter finansnetto -165 12 265 -400 16 107 -524 16 99 372
Årets resultat -165 12 265 -400 16 107 -398 14 49 268
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 82 65 87 109 39 61 90 143 104
Omsättningstillgångar 1 708 2 132 2 071 2 310 2 509 2 248 2 194 2 758 3 156 2 390
Tillgångar 1 762 2 214 2 136 2 397 2 619 2 287 2 255 2 848 3 298 2 494
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 356 521 509 244 644 628 521 919 934 916
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 126 135 118
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 673 867 895 1 196 1 030 745 696 654 0 5
Kortfristiga skulder 733 827 731 956 945 914 1 037 1 149 2 228 1 456
Skulder och eget kapital 1 762 2 214 2 136 2 397 2 619 2 287 2 255 2 848 3 298 2 494
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - 0 75 134 81 143 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 457 370 346 798 589 458 500 607 466 598
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 197 165 119 247 144 136 205 219 232 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
Omsättning 3 941 4 663 4 300 6 488 5 867 5 793 5 425 7 628 7 876 8 153
Nyckeltal
Antal anställda 2 1 1 2 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 970 4 466 4 124 2 981 1 794 1 666 1 569 1 916 2 296 1 823
Personalkostnader per anställd (tkr) 335 565 501 536 251 236 285 307 286 348
Rörelseresultat, EBITDA 19 191 452 -185 125 192 -446 130 184 419
Nettoomsättningförändring -11,78% 8,29% -30,83% -% 7,68% 6,16% -18,12% -16,54% 25,97% -%
Du Pont-modellen 0,17% 7,77% 20,13% -9,30% 3,93% 7,48% -21,06% 2,91% 4,70% 16,04%
Vinstmarginal 0,08% 3,85% 10,43% -3,74% 1,91% 3,42% -10,09% 1,44% 2,25% 7,32%
Bruttovinstmarginal 33,20% 26,65% 32,61% 24,44% 22,77% 17,23% 9,33% 1,81% 14,27% -4,63%
Rörelsekapital/omsättning 24,75% 29,22% 32,49% 22,71% 29,07% 26,70% 24,58% 27,99% 13,47% 17,08%
Soliditet 20,20% 23,53% 23,83% 10,18% 24,59% 27,46% 23,10% 35,45% 31,27% 40,13%
Kassalikviditet 31,24% 61,67% 62,38% 62,24% 66,77% 66,74% 53,04% 120,89% 74,24% 84,62%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...