Visa allt om SwedProj Data AB
Visa allt om SwedProj Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 31 28 38 72 858 1 098 960 978 1 107 579
Övrig omsättning - - - - - 29 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -20 -100 -266 -279 74 240 307 394 429 -53
Resultat efter finansnetto -20 -100 -345 -279 74 238 305 395 429 -53
Årets resultat -20 -100 -259 6 34 124 152 209 231 -3
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 256 549 333 337 14 4 12
Omsättningstillgångar 80 99 130 293 478 732 796 1 060 809 313
Tillgångar 80 99 130 549 1 027 1 065 1 133 1 075 813 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 59 66 86 346 483 577 580 549 429 199
Obeskattade reserver 0 0 0 86 375 353 289 209 108 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Kortfristiga skulder 21 33 43 118 168 135 263 317 276 120
Skulder och eget kapital 80 99 130 549 1 027 1 065 1 133 1 075 813 325
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 137 165 409 438 330 320 390 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 0 15 18 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 6 58 100 192 294 108 103 120 101
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 144 128 127 120 89 0
Omsättning 31 28 38 72 858 1 127 960 978 1 107 579
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 38 72 858 1 098 960 978 1 107 579
Personalkostnader per anställd (tkr) - - 204 230 642 741 446 433 518 424
Rörelseresultat, EBITDA -20 -100 -264 -277 76 243 310 396 437 -34
Nettoomsättningförändring 10,71% -26,32% -47,22% -91,61% -21,86% 14,37% -1,84% -11,65% 91,19% -%
Du Pont-modellen -25,00% -101,01% -203,85% -50,64% 7,21% 22,54% 27,10% 36,74% 52,77% -16,31%
Vinstmarginal -64,52% -357,14% -697,37% -386,11% 8,62% 21,86% 31,98% 40,39% 38,75% -9,15%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 190,32% 235,71% 228,95% 243,06% 36,13% 54,37% 55,52% 75,97% 48,15% 33,33%
Soliditet 73,75% 66,67% 66,15% 74,57% 73,94% 78,61% 69,99% 65,07% 62,33% 61,23%
Kassalikviditet 380,95% 300,00% 302,33% 248,31% 284,52% 542,22% 302,66% 334,38% 293,12% 260,83%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...