Visa allt om Karlssons Varuhus Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 236 135 244 829 250 153 255 539 271 757 292 808 304 257 271 388 250 564 221 886
Övrig omsättning 281 75 375 3 861 1 690 431 2 592 2 677 2 606 3 774
Rörelseresultat (EBIT) -24 822 -16 517 -18 894 -16 876 -12 293 -8 866 -3 832 -3 400 -2 490 -12 887
Resultat efter finansnetto -25 332 -17 325 -19 727 -17 457 -12 548 -8 962 -4 073 -3 799 -2 919 -13 368
Årets resultat -23 805 -117 -270 -39 -12 548 -8 962 -4 073 -3 799 -2 919 -13 368
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 583 6 361 5 308 7 243 8 311 11 914 14 933 16 311 13 660 11 995
Omsättningstillgångar 63 347 57 068 48 494 57 296 51 412 42 569 36 279 37 547 46 619 49 303
Tillgångar 68 930 63 429 53 802 64 539 59 723 54 483 51 212 53 858 60 279 61 298
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 588 22 365 21 309 21 579 21 618 16 322 13 008 13 081 8 821 11 740
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 2 854 0 0 0 1 200
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 8 059 8 274
Kortfristiga skulder 56 341 41 064 32 493 42 960 38 105 35 307 38 204 40 777 43 399 40 084
Skulder och eget kapital 68 930 63 429 53 802 64 539 59 723 54 483 51 212 53 858 60 279 61 298
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 135 150 75 1 472 908 955 1 060 1 306 1 192 613
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 34 097 31 578 35 224 26 217 24 623 11 944 7 255 7 905 5 702 5 247
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 290 11 994 11 597 9 331 8 939 5 264 3 558 3 810 2 980 2 432
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 236 416 244 904 250 528 259 400 273 447 293 239 306 849 274 065 253 170 225 660
Nyckeltal
Antal anställda 99 93 93 78 75 66 28 31 26 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 385 2 633 2 690 3 276 3 623 4 436 10 866 8 754 9 637 12 327
Personalkostnader per anställd (tkr) 470 470 504 634 665 724 1 672 1 335 1 509 1 890
Rörelseresultat, EBITDA -23 584 -15 155 -16 378 -13 858 -8 573 -4 834 292 43 436 -10 277
Nettoomsättningförändring -3,55% -2,13% -2,11% -5,97% -7,19% -3,76% 12,11% 8,31% 12,92% -%
Du Pont-modellen -35,95% -25,83% -35,11% -26,14% -20,55% -16,23% -7,42% -5,65% -3,42% -20,01%
Vinstmarginal -10,49% -6,69% -7,55% -6,60% -4,52% -3,02% -1,25% -1,12% -0,82% -5,53%
Bruttovinstmarginal 27,29% 29,86% 30,08% 31,88% 33,17% 33,82% 32,20% 31,82% 30,98% 27,72%
Rörelsekapital/omsättning 2,97% 6,54% 6,40% 5,61% 4,90% 2,48% -0,63% -1,19% 1,29% 4,15%
Soliditet 18,26% 35,26% 39,61% 33,44% 36,20% 29,96% 25,40% 24,29% 14,63% 19,15%
Kassalikviditet 53,72% 68,47% 81,25% 86,10% 83,42% 90,77% 73,77% 64,01% 69,00% 98,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...