Visa allt om Belonia AB
Visa allt om Belonia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 79 5 150 607 841 1 425 1 574 1 565 1 707
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -2 -23 -136 -13 46 -101 99 125 383 569
Resultat efter finansnetto -2 -23 -133 -8 47 -102 102 159 415 582
Årets resultat -2 -23 -116 0 31 -2 20 82 373 442
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 61 142 214 299 341 55 37 35
Omsättningstillgångar 183 182 146 366 440 683 945 1 416 1 559 1 373
Tillgångar 183 182 208 508 655 983 1 286 1 471 1 596 1 407
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 185 177 183 417 550 719 920 1 020 1 204 991
Obeskattade reserver 0 0 0 17 25 20 120 47 3 108
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 5 24 75 80 244 245 404 390 309
Skulder och eget kapital 183 182 208 508 655 983 1 286 1 471 1 596 1 407
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 684 658 636
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 67 250 494 685 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 0 10 21 21 136 229 379 508 281 263
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 200 120 265 160
Omsättning 0 79 5 150 607 841 1 425 1 574 1 565 1 707
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 40 3 75 304 421 713 787 783 854
Personalkostnader per anställd (tkr) 1 6 16 19 187 368 544 614 482 460
Rörelseresultat, EBITDA -2 38 -56 70 131 -18 137 142 399 579
Nettoomsättningförändring -100,00% 1 480,00% -96,67% -75,29% -27,82% -40,98% -9,47% 0,58% -8,32% -%
Du Pont-modellen -% -12,64% -63,46% -1,57% 7,02% -10,27% 8,01% 11,15% 26,00% 41,36%
Vinstmarginal -% -29,11% -2 640,00% -5,33% 7,58% -12,01% 7,23% 10,42% 26,52% 34,09%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 224,05% 2 440,00% 194,00% 59,31% 52,20% 49,12% 64,29% 74,70% 62,33%
Soliditet 101,09% 97,25% 87,98% 84,55% 86,78% 74,64% 78,42% 71,64% 75,57% 75,96%
Kassalikviditet -% 3 640,00% 608,33% 488,00% 550,00% 279,92% 385,71% 350,50% 399,74% 444,34%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...