Visa allt om Lövåsen Fastigheter AB
Visa allt om Lövåsen Fastigheter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 348 1 376 1 164 1 241 478 510 287 285 263 276
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -325 -401 159 -208 134 22 96 103 95 122
Resultat efter finansnetto -328 -416 137 -239 99 -28 57 60 61 85
Årets resultat 7 -9 6 13 23 2 30 31 35 45
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 747 12 119 6 205 4 973 2 810 1 281 1 087 1 125 1 016 1 051
Omsättningstillgångar 419 377 245 185 1 975 101 71 103 89 105
Tillgångar 12 166 12 495 6 449 5 158 4 785 1 382 1 158 1 228 1 105 1 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 028 2 021 1 296 199 135 112 140 140 158 173
Obeskattade reserver 0 0 127 0 107 40 70 55 39 28
Avsättningar (tkr) 0 0 733 438 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 754 10 152 652 774 894 1 018 804 882 775 835
Kortfristiga skulder 385 323 3 641 3 748 3 650 214 144 152 133 121
Skulder och eget kapital 12 166 12 495 6 449 5 158 4 785 1 382 1 158 1 228 1 105 1 156
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 92 - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 57 0 114 12 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 11 29 26 4 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 30 30 50 50
Omsättning 1 348 1 376 1 164 1 241 478 510 287 285 263 276
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 348 1 376 1 164 1 241 - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) 69 122 141 16 - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 90 -13 327 -81 203 101 134 140 131 158
Nettoomsättningförändring -2,03% 18,21% -6,20% 159,62% -6,27% -% 0,70% 8,37% -4,71% -%
Du Pont-modellen -2,67% -3,21% 2,48% -4,03% 2,80% 1,59% 8,29% 8,39% 8,60% 10,55%
Vinstmarginal -24,11% -29,14% 13,75% -16,76% 28,03% 4,31% 33,45% 36,14% 36,12% 44,20%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,52% 3,92% -291,75% -287,11% -350,42% -22,16% -25,44% -17,19% -16,73% -5,80%
Soliditet 16,67% 16,17% 21,63% 3,86% 4,47% 10,24% 16,54% 14,63% 16,84% 16,71%
Kassalikviditet 108,83% 116,72% 6,73% 4,94% 54,11% 47,20% 49,31% 67,76% 66,92% 86,78%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...