Visa allt om Br Eriksson Sotebyn AB
Visa allt om Br Eriksson Sotebyn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 452 17 338 13 309 11 525 12 725 13 652 13 533 10 603 11 185 9 216
Övrig omsättning 75 6 - 40 35 - 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 370 4 802 2 313 2 484 2 936 4 348 4 780 3 030 3 406 2 763
Resultat efter finansnetto 2 503 5 203 2 712 2 832 3 156 4 373 4 873 3 217 3 587 2 819
Årets resultat 2 385 3 329 2 134 1 929 2 190 2 112 2 569 1 755 1 902 1 512
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 815 5 548 7 721 6 322 6 832 5 105 2 456 1 969 2 173 58
Omsättningstillgångar 29 375 24 868 18 851 17 915 15 366 16 425 13 514 9 990 7 650 7 331
Tillgångar 32 190 30 416 26 572 24 237 22 198 21 530 15 971 11 959 9 824 7 389
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 209 21 824 18 495 16 361 14 432 12 242 10 141 7 571 5 816 3 914
Obeskattade reserver 6 852 7 424 6 517 6 543 6 363 6 227 4 762 3 409 2 695 1 779
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 23 32 32 6 1 235 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 107 1 136 1 528 1 326 1 402 2 826 1 068 978 1 313 1 695
Skulder och eget kapital 32 190 30 416 26 572 24 237 22 198 21 530 15 971 11 959 9 824 7 389
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 840 800 480 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 113 1 513 1 591 1 391 765 810 994 1 002 814 582
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 716 587 577 495 607 580 601 584 510 379
Utdelning till aktieägare 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 527 17 344 13 309 11 565 12 760 13 652 13 542 10 603 11 185 9 216
Nyckeltal
Antal anställda 6 5 5 5 5 5 5 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 2 075 3 468 2 662 2 305 2 545 2 730 2 707 2 121 2 796 2 304
Personalkostnader per anställd (tkr) 473 456 438 385 444 451 419 427 464 375
Rörelseresultat, EBITDA 4 148 7 005 4 305 4 062 4 332 5 161 5 097 3 180 3 430 2 788
Nettoomsättningförändring -28,18% 30,27% 15,48% -9,43% -6,79% 0,88% 27,63% -5,20% 21,37% -%
Du Pont-modellen 7,83% 17,12% 10,22% 11,69% 14,24% 20,36% 30,58% 27,59% 36,62% 38,34%
Vinstmarginal 20,23% 30,03% 20,40% 24,59% 24,83% 32,11% 36,09% 31,12% 32,17% 30,74%
Bruttovinstmarginal 73,76% 67,57% 71,77% 71,68% 68,90% 72,00% 69,63% 74,46% 67,63% 66,30%
Rörelsekapital/omsättning 227,02% 136,88% 130,16% 143,94% 109,74% 99,61% 91,97% 84,99% 56,66% 61,15%
Soliditet 91,81% 90,79% 88,73% 87,40% 86,14% 78,18% 85,47% 83,83% 78,95% 70,31%
Kassalikviditet 2 401,63% 1 959,51% 1 057,20% 1 268,78% 1 016,76% 542,60% 1 245,60% 998,57% 571,36% 426,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...