Visa allt om SALL bemanning Stockholm AB
Visa allt om SALL bemanning Stockholm AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 013 958 2 237 10 298 15 527 29 213 27 937 25 380 25 633 22 441
Övrig omsättning - - 6 23 - - 70 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 113 219 -246 -955 199 1 269 900 945 1 178 1 308
Resultat efter finansnetto 1 188 719 3 945 -961 195 1 259 841 773 1 307 1 223
Årets resultat 1 157 707 3 995 3 12 687 430 373 605 648
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 700 700 0 751 2 541 4 139 4 845 4 912 233 367
Omsättningstillgångar 1 824 1 663 4 453 2 699 3 461 4 718 5 472 3 967 9 906 7 612
Tillgångar 2 524 2 363 4 453 3 450 6 003 8 857 10 317 8 879 10 139 7 980
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 381 2 224 4 117 547 943 1 431 1 145 1 115 1 241 1 036
Obeskattade reserver 0 0 0 50 1 031 1 781 1 479 1 240 1 033 686
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 128 786 816 857 2 202 3 431 2 539
Kortfristiga skulder 144 139 336 2 725 3 242 4 829 6 836 4 322 4 433 3 718
Skulder och eget kapital 2 524 2 363 4 453 3 450 6 003 8 857 10 317 8 879 10 139 7 980
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 047 500 696 644 694
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 442 245 1 257 7 089 9 885 16 657 16 392 15 176 14 254 11 966
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 194 125 490 2 378 3 268 6 037 5 960 5 666 5 449 4 602
Utdelning till aktieägare 2 200 1 000 2 600 0 400 500 400 400 500 400
Omsättning 1 013 958 2 243 10 321 15 527 29 213 28 007 25 380 25 633 22 441
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 17 35 53 110 93 71 74 69
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 013 958 132 294 293 266 300 357 346 325
Personalkostnader per anställd (tkr) 614 327 105 275 255 219 250 310 279 255
Rörelseresultat, EBITDA 113 219 -239 -876 297 1 339 967 1 102 1 357 1 460
Nettoomsättningförändring 5,74% -57,17% -% -33,68% -46,85% 4,57% 10,07% -0,99% 14,22% -%
Du Pont-modellen 47,07% 30,43% 88,64% -27,42% 3,88% 14,53% 8,72% 11,30% 17,06% 16,55%
Vinstmarginal 117,28% 75,05% 176,44% -9,19% 1,50% 4,41% 3,22% 3,95% 6,75% 5,89%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,36% 96,60% 97,36% 98,05% 97,97%
Rörelsekapital/omsättning 165,84% 159,08% 184,04% -0,25% 1,41% -0,38% -4,88% -1,40% 21,35% 17,35%
Soliditet 94,33% 94,12% 92,45% 16,92% 28,37% 30,98% 21,66% 22,61% 19,58% 19,17%
Kassalikviditet 1 266,67% 1 196,40% 1 325,30% 99,05% 106,76% 97,70% 80,05% 91,79% 223,46% 204,73%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2013 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...