Visa allt om Billjud & Navigation i Solna Aktiebolag
Visa allt om Billjud & Navigation i Solna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 25 265 5 1 061 683 833 551 670 505 409
Övrig omsättning - 52 277 399 77 - - - 205 -
Rörelseresultat (EBIT) -59 4 -367 822 113 191 -61 167 84 -1
Resultat efter finansnetto -58 3 -367 822 113 191 739 167 83 -2
Årets resultat 69 3 -86 454 60 112 779 90 58 -2
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 150 1 100 1 050 1 050 1 000 956 914 123 139 15
Omsättningstillgångar 651 714 647 1 179 559 352 202 312 117 95
Tillgångar 1 801 1 814 1 697 2 229 1 559 1 308 1 116 435 257 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 633 1 564 1 561 1 647 1 193 1 133 1 020 222 133 75
Obeskattade reserver 0 0 0 281 76 47 0 41 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0
Kortfristiga skulder 168 249 135 301 289 128 96 172 59 35
Skulder och eget kapital 1 801 1 814 1 697 2 229 1 559 1 308 1 116 435 257 110
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 456 456 456 428 329 0 -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 228 456 0 0 0 0 0 373 292
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 23 143 143 143 143 134 107 112 80
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 25 317 282 1 460 760 833 551 670 710 409
Nyckeltal
Antal anställda 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 265 5 1 061 683 833 551 670 505 409
Personalkostnader per anställd (tkr) - 252 599 599 599 599 562 436 485 372
Rörelseresultat, EBITDA -59 4 -367 822 119 200 -52 183 88 -1
Nettoomsättningförändring -90,57% 5 200,00% -99,53% 55,34% -18,01% 51,18% -17,76% 32,67% 23,47% -%
Du Pont-modellen -3,22% 0,22% -21,63% 36,88% 7,25% 14,60% 66,22% 38,39% 32,68% -0,91%
Vinstmarginal -232,00% 1,51% -7 340,00% 77,47% 16,54% 22,93% 134,12% 24,93% 16,63% -0,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 932,00% 175,47% 10 240,00% 82,75% 39,53% 26,89% 19,24% 20,90% 11,49% 14,67%
Soliditet 90,67% 86,22% 91,99% 83,18% 80,12% 89,27% 91,40% 57,82% 51,75% 68,18%
Kassalikviditet 387,50% 286,75% 479,26% 391,69% 193,43% 275,00% 210,42% 181,40% 198,31% 271,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...