Visa allt om Bollnäs Isolerservice AB
Visa allt om Bollnäs Isolerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 014 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 252 1 440 1 531 1 207
Övrig omsättning - - - - - - 7 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 39 -157 2 67 81 144 44 84 37 -82
Resultat efter finansnetto 40 -158 2 67 86 144 50 88 41 -76
Årets resultat 40 -82 1 38 51 98 35 44 41 -68
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 246 215 210 242 229 286 252 83 108 134
Omsättningstillgångar 696 687 895 835 898 743 629 862 733 659
Tillgångar 942 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 704 664 745 845 807 756 658 623 578 537
Obeskattade reserver 0 0 76 76 60 43 32 32 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 1 103 105 106 107
Kortfristiga skulder 239 239 283 156 260 230 87 185 156 149
Skulder och eget kapital 942 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - - 264 260 240 240 267 221
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 650 569 628 495 299 279 104 216 206 250
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 269 182 206 138 195 48 120 185 178 218
Utdelning till aktieägare 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 014 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 259 1 440 1 531 1 207
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 007 655 1 003 862 1 071 1 046 626 720 766 604
Personalkostnader per anställd (tkr) 462 377 417 321 380 377 236 324 331 325
Rörelseresultat, EBITDA 39 -134 58 123 139 203 81 109 63 -57
Nettoomsättningförändring 53,74% -34,70% 16,36% -19,51% 2,39% 67,09% -13,06% -5,94% 26,84% -%
Du Pont-modellen 4,14% -17,41% 0,18% 6,31% 7,63% 13,99% 5,56% 9,31% 4,99% -9,58%
Vinstmarginal 1,94% -11,98% 0,10% 3,94% 4,01% 6,88% 3,91% 6,11% 2,74% -6,30%
Bruttovinstmarginal 55,46% 61,07% 52,44% 55,68% 49,95% 53,73% 55,91% 62,29% 58,79% 63,55%
Rörelsekapital/omsättning 22,69% 34,20% 30,51% 39,39% 29,79% 24,52% 43,29% 47,01% 37,69% 42,25%
Soliditet 74,73% 73,61% 72,79% 83,66% 75,53% 76,55% 77,36% 68,36% 68,73% 67,72%
Kassalikviditet 234,73% 238,91% 268,20% 450,64% 294,62% 278,70% 590,80% 397,30% 380,77% 333,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...