Visa allt om Bollnäs Isolerservice AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 252 1 440 1 531 1 207 1 337
Övrig omsättning - - - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -157 2 67 81 144 44 84 37 -82 150
Resultat efter finansnetto -158 2 67 86 144 50 88 41 -76 154
Årets resultat -82 1 38 51 98 35 44 41 -68 138
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 215 210 242 229 286 252 83 108 134 141
Omsättningstillgångar 687 895 835 898 743 629 862 733 659 856
Tillgångar 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793 997
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 664 745 845 807 756 658 623 578 537 606
Obeskattade reserver 0 76 76 60 43 32 32 0 0 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 103 105 106 107 109
Kortfristiga skulder 239 283 156 260 230 87 185 156 149 275
Skulder och eget kapital 902 1 105 1 077 1 127 1 029 881 945 841 793 997
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 0 - - 264 260 240 240 267 221 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 569 628 495 299 279 104 216 206 250 251
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 182 206 138 195 48 120 185 178 218 141
Utdelning till aktieägare 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 310 2 006 1 724 2 142 2 092 1 259 1 440 1 531 1 207 1 337
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 655 1 003 862 1 071 1 046 626 720 766 604 669
Personalkostnader per anställd (tkr) 377 417 321 380 377 236 324 331 325 291
Rörelseresultat, EBITDA -134 58 123 139 203 81 109 63 -57 174
Nettoomsättningförändring -34,70% 16,36% -19,51% 2,39% 67,09% -13,06% -5,94% 26,84% -9,72% -%
Du Pont-modellen -17,41% 0,18% 6,31% 7,63% 13,99% 5,56% 9,31% 4,99% -9,58% 15,55%
Vinstmarginal -11,98% 0,10% 3,94% 4,01% 6,88% 3,91% 6,11% 2,74% -6,30% 11,59%
Bruttovinstmarginal 61,07% 52,44% 55,68% 49,95% 53,73% 55,91% 62,29% 58,79% 63,55% 67,09%
Rörelsekapital/omsättning 34,20% 30,51% 39,39% 29,79% 24,52% 43,29% 47,01% 37,69% 42,25% 43,46%
Soliditet 73,61% 72,79% 83,66% 75,53% 76,55% 77,36% 68,36% 68,73% 67,72% 61,36%
Kassalikviditet 238,91% 268,20% 450,64% 294,62% 278,70% 590,80% 397,30% 380,77% 333,56% 265,09%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...